Operació policial a SAV contra la droga.

 

Incautació droga

A començament de setmana, la policia local de SAV i la de Llinars van intervindre dues naus a tocar de Can Collet on es cultivaven més de 1.800 plantes de marihuana. La policia va ser alertada per mitjà d’ una trucada telefònica. Van haver dues detencions, i sembla ser que una tercera persona va aconseguir fugir. Aquestes plantacions requereixen d’ un nivell d’ energia important, tant per al que fa referència a la ventilació com a la temperatura ideal pel desenvolupament de les plantes. Les plantes encautades  podrien equivaldre a entre 200 i  500 kg de droga ja elaborada, segons el tipus de planta. Per tant, estem davant un fet penal molt greu. Sembla ser que els presumptes autors, no van aixecar sospites pel que fà al consum elèctric perquè tenien el llum punxat, de manera que el comptador no podia reflectir l’ elevat consum d’ energia. Des de PUSA, volem felicitar al Sergent i plantilla de la policía local per la tasca policial realitzada, però que no es limita a aquesta intervenció concreta si no a la tasca constant que realitzen en el seu dia a dia. No hi ha dubte que SAV genera moltes situacions on la policia ha d’ intervenir, ocupacions, robatoris, agressions masclistes, controls policials i altres tasques de control del trànsit per exemple.

( noticia publicada al Nou9 de divendres dia 16 de nov de 2018 )

Controls de la policia local a SAV.

 

Des de ahir, la policia de Sant Antoni està fent controls a totes les urbanitzacions i polígons foto d’ ahir a Alfou al c/ Desmai, amb un agent i el sergent en funcions de vigilància ), a més dels punts estàtics que habitualment es venen fent. En aquest cas, els controls son més exhaustius, parant-se a alguns cotxes per reconèixer els ocupants. Els controls de vigilància es mantindran fins a nova ordre de l’ Alcaldessa, però en tot cas fins a finals de mes.

Fa aproximadament un mes, PUSA va enviar a l’ equip de govern la petició de fer aquest controls en arribar el període d’ hivern i el canvi horari, de manera que es fa fosc abans. Sembla que han tingut en compte la nostra petició i els controls son una realitat. Malauradament, sembla que aquesta mesura obeeix més a un increment dels robatoris n’ hem comptabilitzat 4 en els mesos de octubre i novembre ), i no pas a un pla pensat a llarg termini.

Esperem poder oferir-vos les dades oficials de tots els robatoris a finals d’ any, de manera que puguem tenir una idea aproximada de com està la seguretat al nostre municipi, i cap a on hem de sumar esforços.

 

Controls estatics policia

Quiosc del parc de Can Sauleda

Després de més d’ un any des de la última licitació del quiosc de Can Sauleda 17 de març de 2017 ), i vist que el concessionari no va complir les condicions del contracte, l’ ajuntament va resoldre’l de mutu acord amb el concessionari. El quiosc no complia amb els horaris d’ abertura i sovint els caps de setmana ni tan sols obria. Malgrat el preu de 350 eur mensuals amb una rebaixa del 40% durant els mesos d’ hivern, el quiosc mai ha funcionat.

El passat dia 12 de novembre de 2018 va tancar-se el període per presentar les ofertes d’ aquells que estiguin interessats en portar-lo durant els propers dos anys, prorrogables altres 2 si així ho estima l’ ajuntament. El preu no ha variat, sent de 350 eur i 210 eur segons l’ estació de l’ any, més econòmic a l’ hivern. Se’ns fa estrany que el quiosc tingui tan poca acceptació per part dels possibles interessats en gestionar-lo, ja que és l’ únic espai de begudes, entrepans o tapes que hi ha al parc, que d’ altra banda ha estat remodelat íntegrament. Esperem que algú amb ganes l’ agafi i doni un servei a tots els infants i pares que gaudeixen del parc al vespre i els caps de setmana.

 

Quiosc can sauleda

Imatges del Halloween de les Pungoles.

Un cop més, l’ Halloween que va organitzar-se a les Pungoles per part de l’ AAVV, va estar tot un èxit. Malgrat va haver-se d’ ajornar per raons climatològiques, el dia 1 finalment va celebrar-se amb forces cases apuntades, alguna d’ elles molt guarnides amb elements terrorífics. Sembla que la tradició d’ aquesta festa ha passat de Can Miret a les Pungoles. Fa un parell d’ anys , Can Miret organitzava l’ esdeveniment també amb molta participació, però poc a poc es va deixar de fer. Esperem que l’ Hallowen del proper any torni a Can Miret, segueixi a les Pungoles i de nou es reprengui a Alfou, on l’ any passat es va organitzar, però sense continuïtat enguany.

Aquí teniu el vídeo que l’ AAVV va fer de l’ esdeveniment a les Pungoles.

Funcions de la policia local.( oficina d’ objectes perduts )

Objectes perduts policia localDes de el 25 d’ octubre la comissaria de la policia local ha habilitat un espai per guardar els objectes perduts. Ens sembla una bona iniciativa que caldria fer extensiva a altres demandes que PUSA ha presentat al llarg del temps, com per exemple:

1- Una zona al pati de la comissaria ) amb gàbies per als gossos perduts mentre la protectora o els amos, no se’n facin càrrec.

2- Treure les funcions de notificar edictes i actes de l’ ajuntament a la policia, ja que és una funció que entenem no es policial. Fins el 2015, totes les convocatòries de plens o reunions dels grups municipals eren entregades per agents de la policia als domicilis dels regidors. PUSA va demanar que les comunicacions es fessin per correu electrònic i que en cap cas la policia seguís deixant de fer la feina policial, per fer-ne una de caràcter burocràtica. Lamentablement, les notificacions com bans, actes de plens, etc als comerços i entitats se segueixen fent amb la manera antiga.

3- També hem demanat que els agents de policia no siguin els encarregats d’ obrir i tancar els locals municipals. Avui per avui, si una entitat demana un local per fer una reunió fora d’ horari d’ atenció al públic, és la policia qui ha d’ anar en persona a obrir, i després tancar.

 

Alfou també pateix les conseqüències del temporal d ela setmana passada.

Un arbre de grans dimensions va caure a una de les finques del carrer Ginesta d’ Alfou. L’ arbre va acabar recolçat sobre un cobert i va fer malbé part de la taulada. Sols hi ha hagut que lamentar danys materials. Sens dubte, les intenses plujes van empapar tant la terra que les arrels van cedir al pes de l’ arbre.

Arbre Ginesta

Evaluació del servei de taxi a demanada.

El dia dos de setembre s’ iniciava el servei de taxi a demanada en substitució del servei de bus Sagalés ). La iniciativa va ser recolzada per el nostre partit i les AAVV i Entitats de conservació de les urbanitzacions. Després de 3 setmanes de servei dades del 3 al 21 de setembre ) podem dir que el servei ha tingut bona acollida. En termes de Vilamajor St Pere i St Antoni )s’ han realitzat 256 demandes del servei de les quals 217 s’ ha efectuat, 22 s’ han anul·lat i 18 s’ han rebutjat. Hem demanat les dades pormenoritzades per SAV i barris. D’ aquesta manera podrem saber quin impacte ha tingut el servei a les 4 urbanitzacions del nostre municipi. Paral·lelament vàrem entregar una relació de possibles millores del servei a l’ alcaldessa Que estan publicades al nostre web ) per tal que a la reunió que el dia 3 d’ octubre havia de tenir amb els taxistes els hi traslladés. Malgrat varem demanar a l’ alcaldessa ser a la reunió, no ens van convidar. Per aquesta raó també varem demanar que se’ns informés dels resultats de la reunió, cosa que a dia d’ avui encara no s’ ha fet. Us posem el vídeo de la intervenció del portaveu del PUSA parlant d’ aquest tema al ple de setembre.

Projecte d’ obres a les Pungoles. Com estan les coses a dia d’ avui?

El pas del sistema de cooperació ( l’ ajuntament fa les obres per concurs) , a diferència del sistema de compensació on les obres son executades per decessió de l’ EUC, comporta que la iniciativa deaquestes ja no recau en els veïns si no en l’ ajuntament. No obstant, des de l’ ajuntament sempre se’ns ha garantit que l’ última paraula la tindrien els veïns de les Pungoles. D’ altra banda, el redactat del POUM de SAV ve a establir que el cost de les obres de la futura urbantinzació de les Pungoles correrà a càrrec dels veïns. Al ser les Pungoles un sector de sòl d’ aprofitament urbanistic, ha de correspondre als veíns fer front a les despeses de la millora de la urbanització. En canvi, si la qualificació és de sol urbanitzable, la via per liquidar els costos de l’ obra, pasen per les contribucions especials. Que vol diar això? Les contribucions especials poden establir un marge d’ entre el 10 i el 90% del cost de l’ obra, per tant dins d’ aquest marge l’ ajuntament i els vïns s’ han de repartir la part a la que hi faran front cadasqun. Podria ser que l’ ajuntament es fes càrrec del 40% i els veïns de 50%, sempre dels límits que hem mencionat. Això no és possible en el cas del sol qualificat com d’ aprofitament urbanístic. I aquí rau el problema clau. Legalment tal com estan les coses ara, l’ ajuntament no s’ hauria de fer càrrec de cap cost de les obres . En qualsevol cas, serà una decissió política que ens consta que gran part dels grups municipals tenen sobre la taula. S’ haurà de buscar el mecanisme legal que permeti repartir les despeses d’ urbanització entre l’ ajuntament i els veïns. PUSA condicionarà tota negociació amb els partits a que el repartiment de la despesa sigui compartit.