Premien a la nostra policia.

Felicitacio policiaDurant la celebració del dia de les Esquadres, del passat mes d’ abril, la taula presidencial, formada pel alcalde de Granollers, el Cap dels mossos d’ esquadra de Sant Celoni, aix´`i com el el Cap de la policia de la Generalitat van felicitar durant l’ acte a un agent de Sant Antoni de Vilamajor.

Felicitem a la nostra policia local pel reconeixement que és habitual per fortuna dins del cos. Esperem que s’ intensifiqui la feina en contra dels robatoris que tan ens amoïnen i que el reconeixement sigui un incentiu més per seguir en aquesta direcció.

Seguiment de la ruta de les màquines netejadores dels carrers.

Sant Pere de Vilamajor va engegar fa uns mesos un projecte de seguiment de les rutes que fan les màquines que escombren i netegen els carrers del municipi. D’ aquesta manera els veïns poden saben saber en cada moment quins carrers s’ han fet en cada moment i constatar si la neteja ha estat acurada o no. Aquest sistema que és públic podria fer-se ( sense publicitat ) en el cas dels cotxes patrulla de la policia local, de manera que el Sergent o Caporal tindria les dades actualitzades de les rondes de cada vehicle policial, els carres vigilats, els horaris i el temps emprat. Unes dades de consum intern d ela policia molt útils a l’ hora de millorar les rondes.

maquina escombraries SPV

Fora bo aprendre d’ altres municipis i aplicar les noves tecnologies per millorar la prestació dels serveis públics a tots els ciutadans. PUSA transmetrà la proposta a l’ Ajuntament en el proper Ple municipal.

Exposició sobre el mosquit tigre.

El passat 4 de maig va presentar-se a les Escoles Velles, l’ exposició “El mosquit tigre”. Va inaugurar l’ exposició la Sra. Laura Martinez Portell, Diputada delegada de Salud Pública i Consum.

Mosquit tigre

En Jesús Sans, regidor del PUSA va assistir-hi en representació del partit i ens va informar de tot allò que va comentar l’ experta en el tema. També varen assistir els regidors de l’ equip de govern.

La seva expansió a Catalunya ha estat espectacular des de el 2004, quan sols dos municipis estaven afectats, per 119 al 2014.

El mosquit creix i es reprodueix en bassals i tolls d’ aigua estancada, per tan cal evitar-ho.

La seva activitat s’ inicia al mes de maig i s’ allarga fins el novembre. En cas de picada cal rentar i desinfectar be la zona, en principi malgrat la picada no és perillosa pel que fa a la transmisió de malalties, però és força dolorosa.

Teniu uns fulletons informatius a l’ ajuntament amb totes les explicacions.

Projecte de seguretat per Alfou.

Grupo3 seguridad

Se colocarán 2 cámaras por entrada a la urbanización.Una registra matriculas de todo vehículo,( l’ altre és de vídeo vigilància )

Si un vehículo no consta como matricula autorizada se considera intruso por defecto.

Las cámaras que se utilizarán tienen la máxima resolución de visualización como grabación con lo que se aprecia con todo detalle para que las autoridades dispongan de la mejor calidad de grabaciones en caso de incidente. ( Poden gravar amb nitidesa cotxes que circulin fins a 90 km/h )

La solución después de estudiar con detenimiento el terreno es que cada sistema trabajará de forma autónoma.

Tan solo necesitamos en cada poste tendido a 220v hasta una caja tipo armario que se colgará en el poste farola de alumbrado en el caso que no se oponga la entidad, de lo contrario se colocarán baculos  de 6m de altura.

El cliente deberá ( la Junta ) de facilitar plataforma elevadora para trabajar con seguridad en altura, mínimo 7 días máximo 15días.

El equipamiento lectura de matriculas es de 18.800€ / entrada ( comptem doncs 3 càmeres lectores a les tres entrades de la urbanització,  i tres de videovigilància, per tant 54.000 eur.)

Esta incluido también la cámara inteligente que vigila los perímetros y una antena por cámara.

Las horas de los operarios no están incluidas así como otros factores que se necesiten, tales como plataformas elevadoras, gruas pluma, baculos.

Las grabaciones estarán en cada baculo ( 1.200 eur cada poste si no posem les càmeres als fanals)

Se ocupará de la descarga de las grabaciones y salvarlo a un dispositivo de almacenamiento tipo militar.

Este proceso se realizará cada 7 días, tiempo suficiente para que un vecino notifique de robo, intrusión antes de eliminar las grabaciones.

El acceso se realizará desde el coche patrulla para la descarga, G3 cambiará las contraseñas de acceso cada 2 semanas y si  detectamos ataques de hacking, cada viernes por mas seguridad. ( sense cotxe patrulla, 100 eur menys )

Mantenimiento sistema que garantice el buen funcionamiento.

Cada 3 meses, pasamos a verificar el sistema.

250€ de mantenimiento. ( 150 eur si no va el cotxe patrulla i el control es fà des de la central )

En estas visitas se verifica todo el sistema de seguridad ALARMA y CCTV, cambio de las pilas en detectores.

Esta gestión de pruebas la realizo supervisado con la CENTRAL ALARMAS

En resum, posar tres càmeres de videovigilància ( amb indicatiu i senyal lluminosa que la urbanització te sistema de videovigilància ), més tres de lectura de matrícules, tindria un cost de  uns 54.000 eur. Més IVA.

El manteniment trimestral ( tot inclós) serien 250 eur/ 150 eur sense el cotxe.

Els pals que sostenen les càmeres ( 3 pals) serien uns 3.600 eur. Si no col·loquen les càmeres als fanals de l’ enllumenat.

Hem descartat la vigilància en cotxe patrulla ( 12 h diàries cada dia, 365 dies ) per què l’ import seria de més 36.000 eur any.

Aquest informe s’ ha dut a terme per l’ empressa de seguretat Global Grup Tres, sense cap cost adicional. L’ informe ha estat enviat a la EUC d’ Alfou per tal que el puguin valorar.

Pressupost seguretat Alfou

Assemblea de veïns d’Alfou

El passat divendres 22 d’abril, i durant més de tres hores, es va celebrar a la Rectoria de Sant Julià d’Alfou l’Assemblea General Ordinària de propietaris de la urbanització. Durant la mateixa, es van aprovar els comptes de l’exercici anterior així com el pressupost i la quota per aquest 2016, que un any més es mantindrà congelada en 285 euros.

Un dels punts que va aixecar més polseguera va ser la possible recepció de la urbanització per part de l’Ajuntament. Malgrat des de la junta van indicar que “no eren excessivament partidaris a aquesta recepció”, si que van reconèixer que s’estava treballant al respecte i que s’informaria dels diferents passos acordats. De tota manera, van avisar que no seria fins després de la recepció de Les Pungoles.

També es va debatre, i molt, sobre seguretat. Els veïns i veïnes assistents van preguntar a l’alcaldessa, Maria Lluïsa Berdala, sobre la sensació d’inseguretat que es vivia a les urbanitzacions, i aquesta va confirmar que s’estava treballant al respecte. Berdala va posar com exemple els controls de velocitat que es van fer en els darrers dies, “que també servien perquè la policia vigilés quins cotxes entraven i si eren sospitosos”. Pel què fa a la seguretat, es va presentar l’estudi realitzat per PUSA sobre l’impacte econòmic per la instal·lació de càmeres de vigilància i lectors de matrícules a les principals entrades de Sant Julià d’Alfou. El regidor de PUSA Jordi Sibina va explicar que aquesta “era una mesura disuassòria” i que altres urbanitzacions havien aconseguit uns índex de delictes inferiors gràcies a aquest sistema. Malgrat tot, Sibina va recordar que “principalment, la seguretat ha de ser responsabilitat de l’Ajuntament”.

Entre els punts a debatre, també es va parlar sobre la voluntat de demanar que a l’estiu i durant dies festius de la resta de l’any, es pugui utilitzar de nou el camp de futbol com a aparcament, per evitar els problemes de mobilitat que pateix l’urbanització durant aquestes dates.

L’acte es va cloure amb el cessament i reelecció, durant dos anys més, de l’actual junta, que va indicar que esperava “que aquesta sigui la darrera junta abans de la recepció de la urbanització per part de l’Ajuntament”.

alfou