Han fet la franja de seguretat forestal?

Un veí del carrer Iuca d’ Alfou ens va fer arribar unes fotos dels limits  de la urbanització a tocar de casa seva on es pot veure que els matolls i herbes creixen fin a munt de la seva parcel·la. Ells ens preguntava si s’ havia fet la neteja de la franja forestal que paguem a la Diputació, i vistes les imatges, no ho tenim gaire clar. Al ple de maig varem traslladar la queixa al regidor de medi ambient per tal que facin un seguiment de les neteja d’ altres organismes públics.

Franja forestal Iuca 2016

Aclariment rebut escombraries.

Davant la preocupació d’ alguns veïns pel tema de l’ augment del rebut de les escombraries, volem aclarir que no s’ ha produit cap increment des del 2013, i que la taxa es manté estable en els 160 eur/ any per a les urbanitzacions. Ara bé, aquest import no és igual per a tots.

Rebut escombreries

 

ordenances fiscals escombrariesEntendriem que els veïns que viuen a les cases unifamiliars o torres del poble paguessin el mateix que els que vivim a les urbanitzacions de la perifèria. Si el que encareix el cost és el fet de recollir una bossa d’ escombraries a cada casa, això és igual si vius a les cases de davant el centre de salut, Can sauleda o les escoles com si vius a Alfou, Pungoles, Can Miret o Can Vila.

Us recordem que aquest imports poden reduir-se si anem a la deixalleria arribant a uns descomptes defins el 25%. També us volem fer saber que estem trevallant per tal que els descomptes per l’ ús de la deixalleria siguin automàtics, sense que calgui fer cap instància ni gestió prèvia presencial.

Inauguració temporada de les piscines a Les Pungoles.

Piscines PungolesEl 25 de juny s’ obriran les piscines municipals, i per tant també les de les Pungoles. ( es farà una jornada de portes obertes i no es cobrarà entrada )

L’ horari serà de 10 a 20 h tots els dies de la setmana.

Els preus de la resta de dias serà:

 

Entrades (preu/dia)

  -Laborable, infantil i jubilats:                 2,50 euros

  -Laborable, adults:                                 3,70 euros

  -Festiu infantil i jubilats:                         2,50 euros

   -Festiu adults:                                         4,50 euros

 Abonaments mensuals

 -Infantil i jubilats:                                      35,00 euros             

  -Adults:                                                     50,00 euros             

 Abonaments 10 banys

 – Infantil i jubilats:                                   12,00 euros

 – Adults:                                                    25,00 euros

Que disfruteu tots d’un bon estiu.

No estem sols.

San Carles és una urbanització que té un 70% del seu territori a al municipi de la Roca i la resta a Llinars, Dosrius i Argentona. La reforma de la urbanització te pressupostat uns 6 milions d euros, però no tots els ajuntaments implicats tenen previst que els veïns hagin de pagar la factura. Així, mentre La Roca vol cobrar-los contribucions especials, Llinars no vol cobra-los res, perquè no es cobra en cap altra lloc. Per tant no sembla clar que després de haver pagat durant anys els impostos com qualsevol veí ( especialment l IBI ) sense rebre cap servei a canvi, siguin els veïns qui un cop més hagin de fer front a l’ abandonament que han patit des dels seus ajuntaments.

Mateix carrer diferent serveis

Tot i això l’ajuntament de La Roca si que està fent inversions a la urbanització en l’asfaltat i enllumenat per tal d’adaptar-lo al POUM vigent.

Sovint a partir d’acords o convenis podem compartir serveis fent més eficient i rendible la prestació d’aquells als ciutadans. Ja al 2001 aquest quatre ajuntaments varen subscriure un conveni per unificar serveis i evitar despeses duplicades, així la Roca es feia càrrec de la recollida de les deixalles, de l’ enllumenat i del manteniment dels carrers mentre que la resta de municipis pagaven una quota per la prestació d aquest.

No cal cap explicació?

desconvocada AAVV pungoles 2016Fa unes setmanes els veïns de les Pungoles rebiem la convocatòria de l’ Assemblea General més important dels darrers anys. Un estira i arronsa entre els Ajuntaments de Sant Pere i Sant Antoni amb l’ EUC ,varen forçar l’ ajornament de l’ Assemblea General del dia 11 de juny.

Les raons esgrimides varen ser que hi havia defectes de forma en la convocatòria, la raó de fons era que la Junta va tirar pel dret i va anunciar la dissolució de la mateixa i immediata  constitució d’ una nova Junta per liquidar  l’ EUC. Naturalment els dos ajuntaments van possar el crit al cel davant la manca d’ un full de ruta clar per tal de procedir a la liquidació de l’ Entitat. Calia  fer prèviament una relació dels passos a seguir en el gradual traspàs de les funcions de l’ EUC als respectius ajuntaments, llistat d’ actius, estat de comptes, obres urgents a fer, etz.

Així doncs, és va haver de fer un segon anunci on se’ns comunicava que l’assemblea quedava ajornada, sense explicar els motius, ni establir la nova data per celebrar-la un cop cancel-lada.

Potser els veïns que ja som majors d’ edat mereixeríem per part de la Junta alguna explicació en forma de nou comunicat.

Aclariment IBI 2015.

IBI 2015 2014

Davant els últims missatges dels grups de Whats App en referència a aquest tema, hem detectat que hi ha dubtes sobre els rebuts cobrats aquest darrer any 2015.

Com ja tots sabeu, el cadastre va actualitzar els valors de referència de les finques urbanes de manera que la “base imponible” de l’ impost ha augmentat, en el cas dels rebuts mostrats ha passat de 83.123 eur el 2014 a 93.929 el 2015 i a 106.140 el 2016. Un augment, doncs del 26 % en poc més de dos anys. Això per aquells que en aquests darrers anys no hagin fet cap obra de millora a les seves finques. Si s’ ha fet una piscina, una ampliació de la vivenda, un cobert, etz, el cadastre ha revisat a l’ alça el valor de les finques i a més ha aplicat l’ augment del 26 % en els darrers dos anys. Per tant clatellada doble.

Rebut IBI 2016

 

Per això PUSA va presentar la moció per rebaixar l’ IBI del 1.1 al 0,96, moció que va ser aprobada i que tindrà efectes al proper any  ja que la moció serà efectiva en els proper any fiscal, és a dir, al rebut de juny del 2016.

Per tant, el rebut del 2016 ( 1ra fracció ) hauria de passar de ser de 516 eur a 469, similar al que pagàvem al 2014 amb la mateixa “base imponible”, i en el cas dels rebuts de referència, malgrat l’ augment del valor de la finca ,la reducció del tipus impositiu ha fet que el rebut no s’ encareixi, si no que baixi uns pocs euros.

 

Càmeres de vídeo vigilancia a totes les urbanitzacions.

Cameres video el nou 9Fa molts anys que ple rere ple presentem propostes per millorar la seguretat de les urbanitzacions, al darrer ple extraordinari de desembre de 2015 vàrem presentar 25 mesures per millorar la seguretat, i d’entre aquestes, la instal·lació d’un sistema de vídeo càmeres i lectors de matrícules era una de les propostes presentades.

Finalment, l’ ajuntament ha entes que alguna de les mesures proposades podien millora la nostra seguretat i va començar a estudiar-les de manera seriosa.

Mentre, PUSA va contactar amb l’ empresa Grup3 per tenir una idea de quin sistema podia implementar-se a les urbanitzacions. Al mateix temps dos veïns d’ Alfou es van posar en contacte amb l’ empresa Alphanet Security System i en una reunió celebrada el dia 27 d’ abril a la que varem assistir, es va acordar instar a l’ ajuntament a posar fil a l’ agulla sobre les propostes presentades.

Finalment al darrer ple del dia 31 de maig l’ alcaldessa de SAV va confirmar-nos que abans de final d’any s’ establiria un sistema de vídeo vigilància per a totes les urbanitzacions, cosa que ens va semblar molt útil i que possiblement tindria un impacte molt positiu en el tema que ens ocupava des de feia anys.
La premsa ( El nou 9 ) recollia la noticia a l’ edició de dilluns dia 6 de juny.

Finalment, la pressió i insistència dels veïns i del nostre partit ha donat el fruits desitjats.

Estem d’ enhorabona.

Convocada i desconvocada l’Assemblea de l’EUC de Les Pungoles

ma pungoles 3Malgrat que la Entitat Urbanística de Conservació va convocar l’Assemblea General Ordinària pel proper 11 de juny, finalment aquesta va haver de ser desconvocada pocs dies després.

El motiu rau en el punt 6 de l’ordre del dia: “Dissolució de la Junta de Delegats i Nomenament d’una Junta de Delegats Liquidadora”. En definitiva, l’anul.lació de l’Assemblea es deu al fet que no està clar el mecanisme que s’ha d’emprar per la possible recepció de la urbanització per part de l’Ajuntament.

Així, representants de la Junta es van reunir amb l’Ajuntament i van concloure que el millor era desconvocar l’Assemblea, per tal de complir tots els requisits legals i d’aquesta manera, que la recepció pugui ser una realitat. Aquesta podria arribar a principis de l’any vinent, si bé hem de veure en quines condicions es porta a terme. En tot cas caldrà veure si hi hauran “derrames especials” i si les millores que caldrà fer en el futur seràn a càrrec de l’ Ajuntament o dels veïns. Des del PUSA, com sempre, estarem a sobre per defensar els interessos dels veïns i veïnes i recordant al consistori que la càrrega en impostos que els veïns de les urbanitzacions no recepcionades han pagat al llarg dels més de 40 anys d’ existència de la urbanització hauran de ser tinguts en comptea l’ hora de fixar el repatiment de les despeses que a les Pungoles de segur li correspondrà.

L’ Ajuntament de SAV rebutja l’ augment del preu de l’ aigua de Catalana d’ Aigües.

Preu aigua a SAVL’ Ajuntament de SAV si que es preocupa dels veïns de Sant Antoni poble quan es tracta de negociar el preu de l’ aigua. Els serveis tècnics i el regidor competent en la matèria juntament amb l’ elaboració d’ un informe per valorar la memòria justificativa de la Companyia d’ aigües, varen decidir informar NO FAVORABLEMENT sobre l’ increment d’ un 13% en el preu dels trams i un 53% en el de la Quota de servei que proposava l’ empresa. Resulta curiós que quan les companyies d’ aigua varen apujar els  preus a les urbanitzacions, l’ Ajuntament no demanés cap informe, ni assessores a les Juntes de propietaris a l’ hora de renegociar els nous contractes.
Foto i article del diari El Nou 9.