Contracte de l’ aigua a les Pungoles.

l’ any 2015 l’ EUC va renovar el contracte de subministrament d’ aigua de boca amb Aigües de Catalunya 1 de juliol ). Un contracte amb una vigència de 5 anys, i que per tant està en el seu segon any de vigència.

catalana-d-aigues
Amb la dissolució de l’ Entitat, tots els contractes signats entre aquesta i la resta de ens privats han de ser extingits o no renovar-se. El fet que l’ EUC manifesti que l’ Ajuntament no vol subograr-se, no es d’ extrany. Legalment no pot subrogar-se un ens públic en un contracte subscrit per una persona  privada com és l’ EUC. Aquest argument legal, ja es va manifestar al Secretari i a la Junta de l’ Entitat des de un principi per part dels serveis jurídics de l’ ajuntament, i per tant sorprén la nota del butlletí.

Anem a pams: Al 2011, en el ple municipal del 22 de desembre, els dos ajuntaments afectats, aprovaven un conveni relatiu a les obres d’ urbanització de les Pungoles, com a pas previ a la seva recepció. Al 2012 amb el nou alcalde Sr. Martí Artalejo i l’ alcaldessa de Sant Antoni, Maria Lluïsa Berdala va arribar-se a un acord per iniciar el recepcionament de la urbanització, que es materialitza al Ple del mes d’ abril del 2013 . Al maig del mateix any, es presenta el projecte davant l’ Assemblea de veïns amb un cost de 5.538.000 eur. Un any més tard, (2014l’ ajuntament de SAV aprova el projecte d’ obres.

Al 2016l’ ajuntament acorda amb l’ EUC, la dissolució de l’ Entitat, cosa que es refrendada per l’ Assemblea de veïns el 17 de desembre del mateix any. Mentre, l’ ajuntament de Sant Antoni, encarrega un nou projecte d’ obres a la Diputació de Barcelona, que finalment ha estat entregat fa uns dies a l’ equip de govern de SAV.

Per tant, la voluntat, els fets, i les actuacions fetes tant per l’ EUC com pels dos ajuntaments implicats, mostraven clarament que ja des del 2011, hi havia la determinació de dissoldre l’ Entitat i recepcionar la urbanització . Com es possible que en mig d’ aquest procés, la Junta de la urbanització signés un nou contracte de data de juny de 2015 ) amb aigües de Catlalunya per un termini de 5 anys ?. Aquest contracte vigent fins els 2020 impedeix la dissolució i liquidació de l’ Entitat en tant i quan no quedin resolts i extingit, i que implica d’ entrada l’ exigència per part de la Companyia d’ aigüesde cobrar una indemnització de 40.000 eur per lucre cessant i que haurem de pagar entre tots els veïns.

Pitjor no es pot fer.

 

Butlletí de l’EUC de les Pungoles 2018

Pel que sembla, la data de la que havia de ser la última Assemblea General, no podrà fer-se per un problema contractual amb Aigües de Catalunya. Uns 40.000 eur de penalització tenen la culpa d’ aquest ajornament.

Aviat farà un any de la dissolució de l’ EUC i l’ assumpció dels serveis de manteniment a l’ ajuntament, i sembla ser que el Secretari seguirà al seu lloc com fins ara. Unes despeses difícils de entendre, si l’ EUC ja no s’ocupa de res. Un cop més la recepció queda en suspens, no tenim el Projecte de la Diputació respecte a les obres, ni podem fer front als 40.000 eur de penalització per la resolució anticipada del contracte.

De totes maneres, us podem avançar que el Projecte d’ urbanització estarà llest aviat, així ens ho va confirmar el regidor d’ ERC en una conversa informal mantinguda fa unes setmanes. Altra cosa, es que nos serà gaire diferent al que ja teníem i que pujava uns 5.500.000 eur. Esperarem esdeveniments.

Butlletí Pungoles 2018

Proposta de marquesines per al bus escolar. (Pressupostos 2018)

Com ja vàrem informar-vos fa uns dies, a proposta de l’ AAVV de Can Miret, PUSA va recollir la idea de posar marquesines a les parades de bus, i la va estendre a totes les urbanitzacions com a una de les inversions proposades pels pressupostos d’ enguany. No va proposar-se per Can Vila ja que queda fora del nostre municipi i que demanarem a l’ ajuntament de St Pere via instància.

Sovint, els dies de mes fred, els nens, avis i pares que s’ esperen a l’ autocar escolar, ho han de fer sota la pluja o un sol de justícia, sense cap lloc on guarir-se i seure mentre arriba l’ autobus escolar. La proposta te per objecte corregir aquesta mancança.

Tanmateix, entenem que la parada de Can Miret, queda apartada del nucli de la urbanització, i que hauria de ser ubicada a la zona de les istesesportives i local de l’ AAVV.

Parades bus Pungoles i Can Miret

Parades bus Alfou

Parades bus Alfou

Propostes del PUSA per al Pressupost del 2018.

 

PUSA, amb l’ acord de les AAVV de les Pungoles i Can Miret va presentar a la reunió que va tenir lloc poc abans del Ple extraordinari del 20 de Desembre, una sèrie de propostes d’ inverssió per al 2018 amb l’ objectiu que una part de les despeses en aquest concepte es fessin a les urbanitzacions.

Hem de destacar que per primera vegada, l’ equip de govern va estar obert a discutir i negociar l’ entrada al pressupost d’ aquestes demandes d’ inverssió. Per aquesta raó els nostres regidors varen votar favorablement el Pressupost presentat. Cal dir que algunes de les propostes, malgrat ser recollides, no tenen a dia d’ avui consignada una partida pressupostaria fixada, ja que han de ser objecte d’ estudi. Ens referim a la millora de l’ eficiència energètica de l’ enllumenat de Can Miret, i l’ establiment de marquesines a les parades de bus de les urbanitzacions, així com les esquenes d’ ase a Pungoles i l’ establiment de tres càmeres de videovigilància més.

Propostes presupost 2018

Les iniciatives dels veïns recollides al Nou9.

Les AAVV de les urbanitzacions i el nostre partit, varen fer arribar el passat mes de novembre una serie de propostes per tal que fossin recollides als pressupostos de SAV del proper any. Aquestes propostes juntament amb algunes d’ altres partits van discutir-se en una reunió celebrada fa dues setmanes per tractar dels pressupostos. L’ interventor de l’ ajuntament va demanar-nos que li féssim arribar per escrit, cosa que varem fer, al mateix temps, el diari local El Nou9 ens demanava quines havien estat les propostes que en nom dels veïns varem presentar, i així ho recull la noticia d’ avui dilluns dia 18 de desembre.

Proposte sPresupost 9Nou

Modificació límits municipals.

Al Ple de Novembre, PUSA portava una moció per tal de modificar els límits municipals entre Sant Pere de Vilamajor i Sant Antoni, de manera que els carrers i vivendes de les Pungoles i Can Miret dependents de St Pere, passessin a dependre de St Antoni, i al mateix temps, a Can Vila, la zona o sector dins del terme municipal de Sant Antoni passés a St Pere. Una mena de permuta entre municipis. Les avantatges d’ aqueta modificació serien, al nostre entendre, clares: racionalitzar el servei de neteja, permetre que cada policia vigilés la totalitat de les seves urbanitzacions, tracte igual a tots els veïns, projectes d’ urbanització no duplicats, ni normatives urbanístiques diferents depenent que es visqui a un carrer o altre. En resum, millorar l’ atenció i els serveis als ciutadans.

Malgrat la moció finalment no es va votar, si que varem obtenir el compromís per part de l’ equip de govern de començar les gestions per fer-ho possible. Us posem el vídeo que ho recull.