Incendi a Sant Pere: Can Vila / Vallserena

Incendi Can Vila 2El passat 29 d’ agost, al voltant de les 14:00 h, va iniciar-se un incendi a tocar de Can Vila, al bosc que delimita amb la urbanització de Vallserena.

l’ incendi va ser petit, però aparatós, 4,5 ha de bosc i sota bosc cremades. Afortunadament, la ràpida intervenció dels mitjans anti incendis aeris, van permetre amb el recolzament dels equips de terra, controlar-lo i extingir-lo amb un període de temps breu.

Van participar entre 14 i 20 dotacions terrestres de Cardedeu, Sant Antoni, Llinars i Sant Celoni ), policia local de Sant Antoni i ADF i Protecció civil les fotos son d’ ells), així com 2 helicòpters i dos hidroavions.

Tan bon punt en vàrem tenir noticia, varem traslladar-nos al lloc dels fets i vàrem poder parlar amb l’ alcaldessa de Sant Pere i el regidor Jordi Garcia que hi eren presents. Un cop ens van informar, vàrem publicar als grups de whatsapp dels veïns quina era la situació.

Ha estat un ensurt més, que ens referma en que la campanya engegada pel PUSA sobre la neteja de les franges forestals i parcel·les abandonades, és més important que mai. S ha de seguir treballant en aquest direcció per minimitzar riscos en un futur proper.

Donem les gràcies a la feina feta per tots els cossos implicats en l’ extinció de l’ incendi. La rapidesa i bona actuació van ser claus per evitar ensurts més grossos.

Que hagués costat…..

avançar la sortida del butlletí municipal 15 dies ( va repartir-se a finals de juliol ) per tal que les Festes Majors de les Pungoles i Alfou poguessin anunciar-se també a la revista municipal. La portada del butlletí de juliol recull la noticia de les festes d’ agost de Sant Antoni, però res diu de les de les celebrades la setmana anterior a les urbanitzacions. El butlleti el paguem tots, també els veïns que vivim a les urbanitzacions, i per tant, tenint en compte que surt cada 4 mesos, hi havia temps de sobres per fer coincidir la seva publicació amb la celebració de les festes de Pungoles i Alfou. Un cop més aquest ajuntament ha considerat que l’únic fet noticiable i important son les festes del poble, que sens dubte ho son, però res hagués costat recollir també les de les urbanitzacions que pocs dies abans les havien celebrat.

PUSA ha fet arribar aquest malestar a la regidora de CiU encarregada de la revista municipal. Esperem que sigui la última vegada que ens facin aquest lleig.

Butlleti SAV agost 2017

Procediments oberts a les urbanitzacions en relació a les parce·les en mal estat de conservació.

Seguint amb el control de les parcel·les, us fem saber….

Al 2016, van iniciar-se a Alfou 39 expedients dirigits contra els propietaris de 39 finques en mal estat de conservació. Concretament, 2 al c/ Hortensia, 7 a l’ Avda Vilamajor, 1 c/ Gladiol, 3 c/ Iuca, 1 Avda Alfou,1 al c/ Acàcia, 1 c/ Bruc, 1  c/ Corredor, c/ Salze i c/ Alzina, 3 al c/ Montnegre, 2 al c/ Rosella, 1 al c/ Gladiol, 2 a l’ Avda del Bosc, 3 al c/ Iuca, 2 a Montanya de Montserrat, 1 a Avda Alfou i Avda Llinars, 1 al c/ Vallalta, 1 al c/ Salze, Mimosa, Avet, Molí, Magnòlia i Desmai, i 2 a Alzina.

A les Pungoles 10, carrers Montserrat ( 1) , Montsant ( 2), Pirineus ( 3), Puigllançada, Tagamanent,  i Canigó ( 2).

7 a Can Miret, als carrers Cerdanya (3), Queralt, Núria  (1) i Begues ( 2).

8 a Can Vila als carrers Pi (2), Carlet (4) i Pinatell (2).

En total, 64 expedients.

58 expedients iniciats el mes de juny de 2017, i 21 al mes de juliol.

Al 2017 tenim els següents expedients: 58 exp al mes de juny i 22 al mes de juliol

18 a Alfou ( 2 al c/ Iuca,2  Avda Alfou, 1 c/ Acàcia, 3 c/ Bruc, 1 c/ Corredor, 1 c/ Salze, 1 c/ Montnegre, 2 c/ Hortènsia, 1 c/ Narcís, 1 Avda Vilamajor  i 3 c/ Alzina. )

5 a Can Miret: 1 al c/Núria ,2 al c/ Begues, 2 al c/ Queralt.

13 a les Pungoles ( Un als carrers Puigllançada, Montseny, Montsant, Puigmal, 3 a  Montnegre,un a Montsant i Pirineus ).

I 5 expedients a Can Vila ( 2 al carrer Carlet i 3 al Pinatell )

Encara hi ha expedients oberts actualment.

Això ha estat una feina ingent per part dels funcionaris i empleats de l’ Ajuntament i de la tècnica de Medi Ambient. 80 expedients en poc més de mes i mig, poca broma. Potser caldria racionalitzar una mica més la feina, i no sobrecargar al personal municipal amb un volum tan gran de feina en un espai tan breu de temps.

Seguiment neteja parcel·les a les urbanitzacions.

D’acord amb la legislació urbanística vigent a Catalunya (Text refós de la Llei d’urbanisme, Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost) els propietaris de les parcel·les estan obligats a mantenir-les SEMPRE netes, en les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic adients i retirar la mala herba, escombraries, residus, etc. A més, la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, estableix que les parcel·les s’han de mantenir lliures de vegetació seca, especialment en temporada d’alt risc d’incendi.

L’ordenança municipal de civisme i convivència estén aquestes obligacions, subsidiàriament, als legítims usuaris dels terrenys. ( art 37 lletra C ap 10 )

Per tot això, l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor recorda la necessitat de realitzar neteges periòdiques de les parcel·les, i especialment abans del dia 15 de juny d’enguany, i informa que el seu incompliment serà objecte de sancions administratives.

ban neteja parceles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fins aquí el que diu la llei, però ara toca determinar si s’ aplica.

El mateix Ban Municipal indueix a error al manifestar que els propietaris estan obligats a tenir les paracel·les en bon estat de conservació abans del 15 de juny, però que passa si no les tenen netes arribat el dia del termini?

Doncs que l’ ajuntament començarà el llarg procés burocràtic d’ obrir un expedient sancionador, que s’ haurà de comunicar, on el propietari podrà fer alegacions i si finalment, no vol netejar-la, l’ ajuntament haurà de buscar una empresa que netegi la parcel·la i després exigir el cobrament del import al propietari. En resum, mesos de tràmits.

Si els expedients s’ inicien a partir de la segona quinzena de juny ( més de 80 de moment ), això vol dir que fins l’ octubre, probablement, encara estarem enviant requeriments, cartes i fent netejes per compte aliena del propietari. És a dir un cop ja hagi passat el període més perillós d’ incendis.

PUSA creiem que s’ haurien d’ adoptar les següents mesures:

1- Abançar al Ban de març, la data per tal que els propietaris tinguin les parcel·les en bon estat de conservació no ja el 15 de juny, si no el 15 d’ Abril.

2-Fer complir l’ ordenança de civisme i llei d’ urbanisme durant tot l’ any. No pot ser que no hi hagi cap expedient obert abans de juny del 2017. Cal fer un seguiment durant tot l’ any.

3-Aprofitar les rondes de la policia local per fer atestats o informes d’ aquelles parcel·les que estiguin en mal estat. De manera que la tècnica de medi ambient pugui dedicar-se a instruir els procediments de manera immediata.

 

Estat de les parcel·les de les urbanitzacions.

Ja a començaments de juny, i per mitjà dels grups de Whatsapp de les urbanitzacions, PUSA va presentar un requeriment a l’ ajuntament el dia 23 de juny demanant que s’ iniciesin els expedients per tal que els propietaris que no tenen les parcel·les en bon estat de conservació, posessin fil a l’agulla i les netegessin.

Havent-nos respòs el dia 28 de juny la instància presentada, us informem de l’ estat actual del problema.

S’han requerit a un propietari del C/ Cerdanya de Can Miret. PUSA va presentar 6 parcel·les susceptibles de ser requerides )

Als dels carrers Iuca vivendes ) Avda Alfou 2), Corredor 1 ), Bruc (3), Alzina 3 ), Salze 1 )Avda Vilamajor 1 ), Montnegre 1 ), Hortènsia 2), Narcís 2), i Magnòlia 1 ). Totes d’ Alfou.

No hi ha cap expedient de les parcel·les de les Pungoles, malgrat la nostra relació n’ incloien 2, al C/ Montsant i Montnegre.

En qualsevol cas, entenem que estem en el bon camí, i per descomptat seguirem atents l’ evolució dels expedients oberts i preguntarem per aquells que no s’ han incoat.

D’ altra banda PUSA ha proposat que sigui la policia local la que d’ ofici incoi els expedients aprofitant les rondes que es fan pels carrers de les urbanitzacions, de manera que durant tot l’ any es pugui fer un seguiment d eles parcel·les en mal estat de conservació.Franja forestal Iuca 2016

Okupacions: seguim molt preocupats.

El tema de les ocupacions és un tema que preocupa molt als veïns, sobre tot a les urbanitzacions. Ens agradaria que des de l’ Ajuntament és dones una resposta més efectiva als veïns sobre aquest tema. Caldria establir unes taxes especials per a les cases en mans dels bancs que estan desocupades i que malgrat demanar-ho reiteradament, segueixen en molts casos sense que es posin elements de protecció que evitin l’ entrada a les vivendes. Darrera de les ocupacions hi ha un negoci de màfies que es dediquen a canviar els panys de les cases per després vendre’ls als futurs ocupes. Tenim lleis que faciliten vivendes socials, que la pròpia llei permet expropiacions temporals i beneficis per reconvertir aquestes vivendes per a ús social.

Algú no diu la veritat.

Si heu vist el vídeo de la moció que PUSA va presentar al darrer Ple de març sobre la millora i racionalitat dels accessos des de Sant Pere per  La Farinera a Sant Antoni, veureu que entre el que es va dir i el que ha comunicat l’ Ajuntament de Sant Pere hi ha un abisme. Ens preguntem qui diu la veritat i com és possible que dos Ajuntaments germans, actuin d’ aquesta manera. Com diuen en un conegut anunci de publicitat ” el algodón no engaña ”

Vídeo d’en Jesús Lera ( ERC , regidor d’ urbanisme de SAV )

 

Intervenció Alcaldessa de SAV ( CiU )

Comunicat de l’ Ajuntament de St Pere.

 

Comunicat de l’ Ajuntament de St Pere.

Comunicat Ajunt SPV

Accessos des de St Pere a Sant Antoni per la Farinera.

Segons manifesta el regidor d’ urbanisme de Sant Antoni i la mateixa Alcaldessa,  tots els turismes de les urbanitzacions de Sant Pere hauran d’ anar per Can Tona, i sols els veïns de Sant Antoni ( que tindran un passe especial ) podran fer servir la ruta de la Farinera i el C/ Pau Casals. El fet que PUSA defenses el accés de tots els veïns ( independentment de si son de St Pere o St Antoni ) no te res a veure en la defensa dels drets dels veïns de Sant Antoni, als que PUSA tracta de representar de la millor manera i amb un compromís que hem fet palès des de fa ja 5 anys. Certament, el portaveu del PUSA és regidor de Vilamajor, i el Sr. Lera hauria de mesurar les seves paraules quan qüestiona aquest fet, ja que hem de dir que el portaveu d’ ERC, no viu a Sant Antoni, si no a Cardedeu, i no per això dubtem de la seva implicació en la defensa dels interessos dels vilamajorins.

Actualment, des de Sant Pere a Vilamajor, tenim tres carrers que donen accés a la carretera BP 5107, el carrer de vianants del camp d’en Puig, el C/ Nostra senyora de Montserrat i el c/ Sant Joan. Mentre que com dèiem al Ple, l’ Avda del Boscs d’ Alfou malgrat ser de doble sentit, és la única via de sortida des de Alfou. Si tothom comença a mirar-se el melic, aviat, transitar entre els diferents municipis veïns pot convertir-se en un greu problema de mobilitat.

D’ altra banda és força estrany que l’ ajuntament de Sant Pere hagi donat la conformitat a la solució aportada, i més tenint en compte que la major part del veïnat d’ aquest municipi viu a les urbanitzacions afectades per la mesura. Ens agradaria saber, com s’ implementarà el sistema de “pases ” per accedir des de la Farinera a Sant Antoni. Hi haurà una patrulla de la policia local multant tots els veïns de Sant Pere ( Can Vila i Vallserena) que hi vulguin accedir? Tot plegat un despropòsit fruit de una manera d’ actuar motivada per finalitats electorals en lloc de altres més raonades i justes.

Reunió a SPV per informar del nou accés a SAV.

El dia 03 de març, al local de la Fàbrica de Sant Pere de Vilamajor, va celebrar-se una reunió per explicar als veïns de Sant Pere quines restriccions hi hauria per accedir a SAV des del camí de la Farinera. La proposta no és altre que desviar el trànsit per Can Derrocada, no permetent que com fins ara els veïns del C/ Pau Casals de SAV seguissin suportant tot els trànsit rodat. Sens dubte, si finalment és aquesta la decisió adoptada, no podem més que clamar al cel davant tan gran injustícia i solució absurda i poc adient amb un sentit raonable de la mobilitat. PUSA presentarà al darrer Ple una sèrie de propostes alternatives que de segur son més raonables que les actuals. PUSA no deixarà els veïns de Can Vila a l’ estacada, i més després d’ haver lluitat tant per aconseguir la millora de la Farinera, i l’ accés a SAV per aquesta via rodada.

Ruta Can derrocada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota aclaratoria: La reunió no va ser convocada per parlar d’ aquest tema, si no dels Pressupostos participatius. Malgrat en el torn de precs i preguntes va preguntar-se sobre la polèmica plantejada amb el canvi de ordenació dels carrers.