Modificació del POUM al Ple de gener de 2018. Can Vila i la Farinera

Us posem el vídeo del ple de gener on va ser aprovada la modificació del POUM de SAV per tal de reordenar el trànsit al municipi. Com sabeu, la nostra proposta va més enllà d’ obrir un accés per la riera de Vallserena, però entenem que una solució és complementària de l’ altra ( Camí de Dalt ) i que pot ser l’ inici de la ressolució del problema de trànsit que pateixen els veïns d’ alguns carrers del poble.

 

Projecte d’ urbanització de les Pungoles 2018.

Ja asfalt pungolestenim aquí el projecte d’ urbanització de les Pungoles. Un projecte que està sobre els 4.600.000 eur i que afecta exclusivament a la part de Sant Antoni. Ja fa un any, Sant Pere va presentar el projecte de la part de la urbanització compresa al seu terme municipal i que te un pressupost d’ 1.700.000 eur. Independentment dels coeficients a aplicar a cada parcel·la, el import que cada propietari haurà de pagar és d’ uns 22.000 eur.

El projecte consta de dues fases. La primera pressupostada en uns 700.000 eur inclou 4 actuacions Demolicions per 354.000 eruos, sanejament per 282.000, enllumenat per 368.000 i altres per un import de 3.000 eur ). La segona fase és més important i està dotada amb 2.432.000 eur i inclou 6 actuacions Demolicions per 354.000 eur, moviments de terra per 236.000, ferms i paviment per 1.155.000, sanejament per 157.000, xarxa d’ aigua potable per 425.000 i altres per import de 108.000 eur )

Cal destacar l’ estructura tipus malla de l’ entramat de carrers, fent els verticals com a principals i els horitzontals com a secundaris. Els carrers principals tindrien unes voreres de 1,80 m d’ amplada i un carril de uns 5,50 a 6,50 m, mentre que els horitzontals, tindrien voreres de 1,50 m i un carril de 5 m. Actualment les voreres son d’ una amplada aproximada d’ un metre, amb arbres, senyals i fanals que fan encara més petita l’ amplada.

Respecte de la xarxa d’ aiguaes substituirien els actuals de fibrociment per uns altres de polietilè , amb xarxa independent. També s’ aprofitaria per col·locar elements contraincendis.També es renoven la xarxa d’aigua potable amb 12.831 m de canonades.

El sanejament d’ aigües residuals presenta greus problemes que hauran de ser objecte d’ una rehabilitació profunda. Els problemes detectats son:

-Insuficients pous de registre i de escas tamany.

-Manca de pous de registre en els extrems dels col·lectors.

-Presència de sòlids que col·lapsen alguns trams dels col·lectors.

-Esgotament de la capacitat portant de dos trams de tub, fet que pot acabar portant flonjalls i forats en superfície.

-Fissures longitudinals.

-Arrels en juntes i incrustacions.

El enllumenat serà íntegrament substituït per llums LED i la xarxa d’enllumenat amb 233 punts de llum , amb columnes de 5 m d’alçada i de 4 m d’alçada en els secundaris.

El Projecte inclou dos addendes o annexos amb tota la documentació tècnica i planells de cada una de les fases, però entenem que els veïns ens demaneu un resum clar i entenedor de cap a on pot anar el projecte definitiu. Esperem haver contribuït a fer-vos una idea d’ aquest.

Modificació límits municipals.

Al Ple de Novembre, PUSA portava una moció per tal de modificar els límits municipals entre Sant Pere de Vilamajor i Sant Antoni, de manera que els carrers i vivendes de les Pungoles i Can Miret dependents de St Pere, passessin a dependre de St Antoni, i al mateix temps, a Can Vila, la zona o sector dins del terme municipal de Sant Antoni passés a St Pere. Una mena de permuta entre municipis. Les avantatges d’ aqueta modificació serien, al nostre entendre, clares: racionalitzar el servei de neteja, permetre que cada policia vigilés la totalitat de les seves urbanitzacions, tracte igual a tots els veïns, projectes d’ urbanització no duplicats, ni normatives urbanístiques diferents depenent que es visqui a un carrer o altre. En resum, millorar l’ atenció i els serveis als ciutadans.

Malgrat la moció finalment no es va votar, si que varem obtenir el compromís per part de l’ equip de govern de començar les gestions per fer-ho possible. Us posem el vídeo que ho recull.

 

Tretze cadires, demà debat a ràdio Vilamajor.

Demà dimarts a les 20:00h tindrà lloc el debat posterior al Ple de novembre, on es debatran els temes debatuts al ple. Entre aquest, tindrem sens dubte oportunitat de debatre sobre les antenes a les Pungoles i al poble, sobre el canvi de limits del terme municpal a proposta nostra, i de les ocupacions a les urbanitzacions. Podreu sentir-lo en direcye al 98.0 de la FM. Us esperem.

tretze cadires

SAV units en la repulsa a les actuacions de la policia i GC del passat dia 1d’O.

Les mares i pares de l’ escola Joan Cases, van començar a organitzar ahir, un acte espontani, carregat d’ emotivitat i sentiment. Una crida a Europa per tal que aturi la violència desfermada el dia 1 d’ octubre per part de l’ Estat. Ha estat un acte que ha trascendit les petites fronteres del nostre municipi i que ha arribat a tot el mon per mitjà de les imatges de TV3.

Ens hem sumat al clam de tots els veïns de Vilamajor, de manera pacífica, tranquila i com sempre familiar. Estem amb vosaltres.

IMG-20171003-WA0040

No tots som iguals per aquest ajuntament.

Els que vareu llegir la noticia sobre l’ anunci que de les Festes majors de les Pungoles va fer l’Ajuntament, sabreu que va anunciar-se el programa d’ actes el dia abans que comencessin les festes de la urbanització, i en el cas de les d’ Alfou amb 4 dies . Doncs bé, les FM del poble s’ han anunciat amb 15 dies d’ antel-lació, la qual cosa sembla prou raonable, però fa que pensar si aquest ajuntament te la mateixa diligència quan es tracta de anunciar les FM de les urbanitzacions. A nosaltres no ens ho sembla i més quan la sardinada amb havaneres del proper dissabte a les Pungoles va penjar-se el dia 22 d’ agost malgrat haver rebut el cartell una setmana abans.

Face ajunt FM 2017