Fem complir l’ ordenança de civisme i de tinença d’ animals de companyia.

Gossos

 

 

 

 

 

 

 

 

Gossos a les urbanitzacions.

Molts de nosaltres tenim gossos a casa, no sols son uns magnífics animals de companyía si no que a més en donen seguretat i tranquilitat. Però això no pot anar en perjudici de la seguretat ni el benestar de la resta de veïns. Sovint des de PUSA, veiem als grups de whatsapp queixes de veïns pels gossos que volten pel les nostres urnbanitzacions sense cap control, sent un perill per a la circul·lació de vehicles, i per els propis veïns. A tots se’ns ha escapat alguna vegada el gos, però com a veïns responsables de les nostres mascotes, hem de posar les eines per evitar-ho. També cal complir amb la llei, i tenir cura de les nostres estimades mascotes, per què al final ells també en surten perjudicats.

Cal tenir censats a l’ ajuntaments els animals, tenir-los al dia de les vacunes ( art 19 OM OM reguladora de la tinença d’ animals doméstics), amb xip i anar lligats pel carrer. ( art 12), han de respectar les hores de descans dels veïns, evitant lladrucs ( art 9.2 ) a més, es considera que tot animal que vagi sol per la via pública, sense la compañía del seu amo, és un animal abandonat ( art 18 ) i per tant podrá portar-se  a la protectora.

Totes aquestes conductes poden ser sancionades amb multes d’ entre 100 i 450 euros, sense perjudici d ela responsabilitat civil que poden causar per danys a tercers.

Tenir un gos, és tenir un amic fidel a la família, tractem-los com es mereixen i fem entre tots una convivència més respectuosa, hi sortirem guanyant.

Contracte de l’ aigua a les Pungoles.

l’ any 2015 l’ EUC va renovar el contracte de subministrament d’ aigua de boca amb Aigües de Catalunya 1 de juliol ). Un contracte amb una vigència de 5 anys, i que per tant està en el seu segon any de vigència.

catalana-d-aigues
Amb la dissolució de l’ Entitat, tots els contractes signats entre aquesta i la resta de ens privats han de ser extingits o no renovar-se. El fet que l’ EUC manifesti que l’ Ajuntament no vol subograr-se, no es d’ extrany. Legalment no pot subrogar-se un ens públic en un contracte subscrit per una persona  privada com és l’ EUC. Aquest argument legal, ja es va manifestar al Secretari i a la Junta de l’ Entitat des de un principi per part dels serveis jurídics de l’ ajuntament, i per tant sorprén la nota del butlletí.

Anem a pams: Al 2011, en el ple municipal del 22 de desembre, els dos ajuntaments afectats, aprovaven un conveni relatiu a les obres d’ urbanització de les Pungoles, com a pas previ a la seva recepció. Al 2012 amb el nou alcalde Sr. Martí Artalejo i l’ alcaldessa de Sant Antoni, Maria Lluïsa Berdala va arribar-se a un acord per iniciar el recepcionament de la urbanització, que es materialitza al Ple del mes d’ abril del 2013 . Al maig del mateix any, es presenta el projecte davant l’ Assemblea de veïns amb un cost de 5.538.000 eur. Un any més tard, (2014l’ ajuntament de SAV aprova el projecte d’ obres.

Al 2016l’ ajuntament acorda amb l’ EUC, la dissolució de l’ Entitat, cosa que es refrendada per l’ Assemblea de veïns el 17 de desembre del mateix any. Mentre, l’ ajuntament de Sant Antoni, encarrega un nou projecte d’ obres a la Diputació de Barcelona, que finalment ha estat entregat fa uns dies a l’ equip de govern de SAV.

Per tant, la voluntat, els fets, i les actuacions fetes tant per l’ EUC com pels dos ajuntaments implicats, mostraven clarament que ja des del 2011, hi havia la determinació de dissoldre l’ Entitat i recepcionar la urbanització . Com es possible que en mig d’ aquest procés, la Junta de la urbanització signés un nou contracte de data de juny de 2015 ) amb aigües de Catlalunya per un termini de 5 anys ?. Aquest contracte vigent fins els 2020 impedeix la dissolució i liquidació de l’ Entitat en tant i quan no quedin resolts i extingit, i que implica d’ entrada l’ exigència per part de la Companyia d’ aigüesde cobrar una indemnització de 40.000 eur per lucre cessant i que haurem de pagar entre tots els veïns.

Pitjor no es pot fer.

 

Butlletí de l’EUC de les Pungoles 2018

Pel que sembla, la data de la que havia de ser la última Assemblea General, no podrà fer-se per un problema contractual amb Aigües de Catalunya. Uns 40.000 eur de penalització tenen la culpa d’ aquest ajornament.

Aviat farà un any de la dissolució de l’ EUC i l’ assumpció dels serveis de manteniment a l’ ajuntament, i sembla ser que el Secretari seguirà al seu lloc com fins ara. Unes despeses difícils de entendre, si l’ EUC ja no s’ocupa de res. Un cop més la recepció queda en suspens, no tenim el Projecte de la Diputació respecte a les obres, ni podem fer front als 40.000 eur de penalització per la resolució anticipada del contracte.

De totes maneres, us podem avançar que el Projecte d’ urbanització estarà llest aviat, així ens ho va confirmar el regidor d’ ERC en una conversa informal mantinguda fa unes setmanes. Altra cosa, es que nos serà gaire diferent al que ja teníem i que pujava uns 5.500.000 eur. Esperarem esdeveniments.

Butlletí Pungoles 2018

Proposta de marquesines per al bus escolar. (Pressupostos 2018)

El mes passat, dins de la preparació dels pressupostos del 2018, i com ja vàrem informar-vos, a proposta de l’ AAVV de Can Miret, PUSA va recollir la idea de posar marquesines a les parades de bus, i la va estendre a totes les urbanitzacions com a una de les inversions proposades pels pressupostos d’ enguany. No va proposar-se per Can Vila ja que queda fora del nostre municipi i que demanarem a l’ ajuntament de St Pere via instància.

Sovint, els dies de mes fred, els nens, avis i pares que s’ esperen a l’ autocar escolar, ho han de fer sota la pluja o un sol de justícia, sense cap lloc on guarir-se i seure mentre arriba l’ autobus escolar. La proposta te per objecte corregir aquesta mancança.

Tanmateix, entenem que la parada de Can Miret, queda apartada del nucli de la urbanització, i que hauria de ser ubicada a la zona de les pistes esportives i local de l’ AAVV.

Parades bus Alfou

Parades bus Pungoles i Can Miret

Propostes del PUSA per al Pressupost del 2018.

 

PUSA, amb l’ acord de les AAVV de les Pungoles i Can Miret va presentar a la reunió que va tenir lloc poc abans del Ple extraordinari del 20 de Desembre, una sèrie de propostes d’ inverssió per al 2018 amb l’ objectiu que una part de les despeses en aquest concepte es fessin a les urbanitzacions.

Hem de destacar que per primera vegada, l’ equip de govern va estar obert a discutir i negociar l’ entrada al pressupost d’ aquestes demandes d’ inverssió. Per aquesta raó els nostres regidors varen votar favorablement el Pressupost presentat. Cal dir que algunes de les propostes, malgrat ser recollides, no tenen a dia d’ avui consignada una partida pressupostaria fixada, ja que han de ser objecte d’ estudi. Ens referim a la millora de l’ eficiència energètica de l’ enllumenat de Can Miret, i l’ establiment de marquesines a les parades de bus de les urbanitzacions, així com les esquenes d’ ase a Pungoles i l’ establiment de tres càmeres de videovigilància més.

Propostes presupost 2018

Les iniciatives dels veïns recollides al Nou9.

Les AAVV de les urbanitzacions i el nostre partit, varen fer arribar el passat mes de novembre una serie de propostes per tal que fossin recollides als pressupostos de SAV del proper any. Aquestes propostes juntament amb algunes d’ altres partits van discutir-se en una reunió celebrada fa dues setmanes per tractar dels pressupostos. L’ interventor de l’ ajuntament va demanar-nos que li féssim arribar per escrit, cosa que varem fer, al mateix temps, el diari local El Nou9 ens demanava quines havien estat les propostes que en nom dels veïns varem presentar, i així ho recull la noticia d’ avui dilluns dia 18 de desembre.

Proposte sPresupost 9Nou

Segona part intervenció antenes Pungoles.

Com que el tema va donar per una discussió molt raonada, plena d’ arguments i postures una mica enfrontades, hem volgut penjar la totalitat de les intervencions dels grups polítics. Volem destacar l’ absència de cap Pla de desenvolupament d’ infraestructures de telecomunicacions que fa dos anys i mig, s’ havia d’ haver encetat, per donar resposta a les demandes dels veïns.

 

Consulta antenes telefonia mòbil.

Antennes telefonia

El 18 de novembre, el regidor de participació ciutadana ens enviava l’ esborrany del procés de participació ciutadana per a la instal·lació de dues antenes de telefonia mòbil per millorar la cobertura al municipi. La consulta hauria d’ iniciar-se el dia 22 d’ aquest mes. PUSA, malgrat haver demanat l’ estudi de possibles ubicacions sense afectacions pels veïns afectats, no ha rebut cap informe, proposta, ni se’ns ha convocat a cap reunió prèvia per tractar el tema. Únicament, 3 dies abans de publicar-ho al web municipal, varem rebre un correu on se’ns informava del projecte. Per tant, quan ahir a la reunió se’ns van dir les condicions de la consulta sols varem poder manifestar la nostra contrarietat.
Us posem el text de la proposta presentada pel PUSA al Ple de juliol de 2017 i el que realment vàrem demanar. La moció finalment va ser retirada amb l’ únic objecte d’ estudiar possibles solucions i alternatives, i amb el compromís que els veïns afectats les acceptessin.

 

Els acords que es van adoptar arran de la retirada de la moció, eren la de fer una consulta entre els veïns directament afectats, mai una consulta a tots els veïns del municipi. De fet és com si preguntéssim als veïns de les Pungoles En votació) si estan d’ acord en fer un carrer de vianants al nucli urbà del poble. Entenem que això no és el que es va acordar.

Tampoc entenem que es convoqui una consulta sense cap base o reglament que la reguli. Qui podrà votar? Propietaris, veïns empadronats, residents?, quins resultats seran vinculants? Caldrà un tant per cent de vots favorables? Hi haurà una participació mínima?. No s’ ha donat temps per consultar ni el projecte d’ antenes.Res de res.

 

Benvinguts a la família. Serie de TV3 a Pungoles.

“Benvinguts a la família” està produïda per Arca Audiovisual (Grup Filmax) i compta amb la producció executiva de Pau Freixas i la direcció argumental d’Ivan Mercadé. La nova sèrie consta de 13 capítols, de 50 minuts de durada, i s’emetrà el 2018. El rodatge es va iniciar a mitjans d’ octubre i entre les seves localitzacions està la urbanització de les Pungoles. La producció compta amb el recolzament dels dos ajuntaments i de l’ AAVV, que ja ha informat a la xarxa a tots els veíns del grup de whatsapp de la urbanització.

Una bona manera de donar a conèixer la nostra urbanització i donar´li un valor afegit.

Benvinguts a la familia