Programa Electoral 2015/2019

PUSA som TOTS
PUSA som TOTS

 

PROGRAMA ELECTORAL GENERAL

ELECCIONS MUNICIPALS 2015

RegeneracioREGENARACIÓ DEMOCRÀTICA.

 

Els regidors del PUSA no tindran dedicació exclusiva a l’ Ajuntament.

1er. Obrirem la revista municipal a les entitats i als partits de l’oposició per tal que tinguin un espai proporcional a la seva representativitat.

2on. Penjarem al web municipal l’enregistrament de vídeo dels Plens per tal que els veïns que no hi puguin assistir estiguin si ho desitgen plenament informats.

3er. Propugnarem un reglament de la ràdio pública  que garanteixi l’autonomia a l’hora de elaborar programes o continguts sense el filtre actual del govern de torn.

4t. Establirem un règim d’incompatibilitats per tal que cap familiar directe dels regidors de l’equip de  govern municipal puguin tenir càrrecs en entitats amb seu a Vilamajor.

5è. Obrirem el web municipal a tots els ciutadans, amb apartats dedicats a les entitats, i a tots els partits politics.

6è. Les obres i inversions es faran quan toquin, quan siguin realment necessàries per als veïns  i no quan manquin 6 mesos per a les eleccions i es facin per interessos de partit.

7è. Participació ciutadana a l’hora d’escollir les inversions a fer, Els ciutadans de Vilamajor podran votar cada any i per tant decidir, quines inversions i obres s’han de fer per part de l’ajuntament amb càrrec al pressupost municipal.

Serv Socials SERVEIS SOCIALS I OCUPACIÓ.

1er. Establirem com a mèrit a l’hora de valorar la incorporació de treballadors a l’Ajuntament, el fet de viure a Vilamajor.

2on. Els ajuts socials no poden ser considerats com caritat, per això, els beneficiaris, atenent  a la importància de l’ajuda obtinguda hauran de fer treballs en benefici de la comunitat

3er. Establirem controls estrictes per tal d’evitar abusos i enganys en la percepció dels ajuts assistencials, garantint que arribin a aquells que realment els necessitin.

4t. Les bases de les convocatòries per l’accés a un lloc de treball a l’ajuntament no podran tenir en compte elements subjectius tals com l’entrevista personal, poguent-se substituir per altres formes d’evaluació del a personalitat de l’aspirant, com per exemple un test psicotècnic.

EsportESPORTS.

1er. Pla per promocionar els esportistes destacats del nostre municipi. Des de l’ajuntament volem recolzar els joves esportistes de Vilamajor que destaquen en les seves disciplines esportives.

2on. Organitzarem setmanes monogràfiques sobre esports majoritaris al municipi, convidant a tècnics i esportistes de nivell per tal que comparteixin amb ells els seus coneixements i experiències.

3er. Posarem una pista de skating i trialbici per tal que el jovent pugui practicar el seu esport.

CulturaEDUCACIÓ.

1er. Programa de beques per a material escolar i llibres per als millors estudiants. Cal premiar l’esforç i  la dedicació a l’ estudi com a  eina per incentivar les ganes d’aprendre.

2on. Posarem neveres i microones a l’escola per tal que els nens que ho vulguin puguin dinar a l’escola sense haver de pagar el preu del menú i el transport escolar.

3er. Recolzarem l’ Ampa i la direcció de l’ escola Joan Casas en allò que suposi una millora de l’ escola. Els projectes han de fer-se consensuats amb els pares i professionals dels centres educatius.

Medi ambientMEDI  AMBIENT.

1er. Plantarem arbres que donin fruits pels ocells i  plantes que siguin adients amb la fauna que ens envolta.

Sovint els ajuntaments planten arbres i flors més amb un criteri ornamental o paijasistic que no pas medi-ambiental, cal tornar a respectar l’entorn natural propi del Montseny.

2on. Control de les colònies de gats, mitjançant campanyes gratuïtes d’esterilització. Cal signar convenis amb les protectores d’ animals per treballar conjuntament i sumar esforços.

3er. Reformar integralment la riera de vilamajor i el Parc de Can Sauleda per fer un passeig i un parc acollidor, on les families puguin pasejar i gaudir de la natura en un entorn natural.

4t. Aplicarem de manera rigorosa l’ordenança que regula la tinença d’animals de companyia, castigant econòmicament qui abandoni les seves mascotes o les maltracti.

5è. Declararem Sant Antoni municipi contraria a la caça.

PoliciaMOBILITAT I SEGURETAT.

1er. Permisibilitat per aparcar els dies de mercat. No hem de fer dels diumenges un dia per fer caixa a base de “multes”.

2on. Farem els carrer Santiago Rossinyol per a vianants i arranjarem les entrades de Sant Antoni per tal que siguin l’aparador d’entrada al nostre poble.

3er. Dins dels programes de la Diputació, contractarem fins a 4 agents per tal de tenir una policia local eficaç i amb recursos suficients per la vigilància de tot el municipi.

4t. Augmentarem els controls i rondes policials a les urbanitzacions.

5è.Un cop al mes deixarem la carretera d’ Alfou a Sant Antoni sols per a ús dels veïns que vulguin passejar amb bici, a peu o a cavall per ella.

ObresOBRES I URBANISME.

1er. Reforma integral del parc de Can Sauleda, per tal de fer un parc acollidor i que sigui un referent pel poble com a parc d’esbarjo per a les families de Vilamajor.

2on. Crear una rotonda a l’entrada de Vilamajor a la carretera BP 5017 per tal que l’entrada principal a Sant Antoni estigui a l’alçada del que el poble es mereix.

3er. Farem les obres quan toqui, quan calguin i responguin als interessos dels veïns, no quan siguin promogudes per interessos de partit.

ComunicacioCOMUNICACIÓ.

1er. Volem obrir el web municipal a totes les entitats i partits polítics, establint apartats per a les entitats, associacions de veïns i urbanitzacions.

2on. Farem de la revista municipal una revista no sotmesa al poder polític, fixant una repartició de continguts atenent a la representació dels partits amb representació al consistori. El butlletí ha de ser de tots i per a tots. 

3er. Dotarem a la ràdio municipal de un reglament que garantitzi la seva independència tant en els continguts com en les opinions. No pot ser que els programes hagin de pasar un filtre polític per part del govern municipal de torn.

4t. Aproparem la gestió de tràmits municipals als veïns, per tal que alguns d’ ells puguin fer-se via internet.


ELECCIONS MUNICIPALS 2015

PROGRAMA ELECTORAL URBANITZACIONS

 

RecepcioREGIDORIA ESPECÍFICA URBANITZACIONS.

Des de el PUSA entenem que amb una població del 43% vivint a les urbanitzacions, cal que hi hagi una regidoria específica per atendre els veïns i les problemàtiques concretes de les urbanitzacions.

Una regidoria que unifiqui tots els serveis vinculats a les urbanitzacions, amb recursos propis i coordinada amb la resta de regidories municipals.

RecepcioRECEPCIONAMENT PER ETAPES.

Recepcionar les urbanitzacions de manera immediata i complerta no serà gens fàcil, el cost de les obres que caldria fer per recepcionar-les, esdevindria imposible tant pels veïns com per l’ Ajuntament., en conseqüència proposem una recepció per etapes, dividint la recepció per sectors o serveis.

Des de PUSA considerem que els veïns de les urbanitzacions han fet un gran esforç fiscal al llarg d’ aquest últims 40 anys, pagant amb els seus impostos uns serveis que no han rebut. Per això, tot càlcul per assignar la part que els veïns hauran d’ assumir per fer front a les obres de recepcionament ha de tenir en compte aquest esforç fiscal fet durant tants anys. PUSA es compromet a fer un estudi exhaustiu de la càrrega fiscal que cada veí ha fet  al conjunt del pressupost municipal per tal de determinar quina ha de ser la part dels cost que hauria d’ assumir l’ Ajuntament.

Cal que tots els recursos en mans de les Entitats de Conservació i Juntes de Propietaris siguin destinats a aquest objectiu, per tal que el dia en que es faci la recepció, gran part de les obres ja estiguin al dia de la nova normativa vigent. Per això proposem:

–          Assumir progressivament les funcions d’ administració i manteniment de les urbanitzacions no recepcionades.

–          Gestionar de manera unificada els serveis, evitant duplicitats. Els funcionaris i tècnics de l’ Ajuntament poden portar les tasques administratives i d’ assessorament que fins ara les Juntes contractaven a tercers amb un cost addicional.

–          Brigada d’ obres compartida. A Sant Antoni tenim 11 operaris de la brigada d’ obres contractats per  l’ Ajuntament, a Alfou 4 més contractats per la Junta, per tant entenem que hi ha un sobre cost afegit. La Brigada d’ obres ha de poder fer tasques de manteniment també a les urbanitzacions.

–          No més administradors externs. El cost del personal administratiu a Alfou i Les Pungoles es menja una part important dels ingressos provinents de les quotes de propietaris. En la línea de destinar tots els recursos a la millora de les urbanitzacions, procurarem que aquestes funcions siguis assumides per al personal actual que ja te l’ Ajuntament.

–          Augment de les subvencions atenent al nombre de veïns i contribució impositiva de cada una de les urbanitzacions.

–          Fiscalització dels comptes de les Juntes de propietaris per part de l’ajuntament.

UrbanitzINTEGREM LES URBANITZACIONS AL POBLE.

1er. Si mirem l’ agenda cultural dels darrers 5 anys, cap acte s’ ha fet  a les urbanitzacions. NO hem estat seu de cap exposició, concert, o activitat lúdica organitzada per l’ Ajuntament. A PUSA considerem que si tots som poble, ho hem de ser també en l’ àmbit cultural, esportiu o lúdic, i per tant ha d’haver un programa d’activitats també per a les urbanitzacions.

2on. Festes Majors de tots i per a tots. Actualment, dels més de 50 actes organitzats amb ocasió de les Festes Majors de Sant Antoni, únicament un, es organitza a les urbanitzacions. Des de PUSA entenem que les Festes Majors han de ser les festes de tots i que per tant els actes organitzats durant aquestes, també han d’ arribar a les urbanitzacions.

3er. Apartat al web municipal dedicat a les urbanitzacions, a les Juntes de Propietaris i a les  Associacions de Veïns de les urbanitzacions recepcionades per tal que els veïns que hi viuen estiguin informats degudament.

4t. Apropem l’esport a les urbanitzacions, organitzant tornejos i esdeveniments esportius a les seves instal·lacions.

5è. Fer alguns dels Plens Municipals a les urbanitzacions per tal d’apropar la política i la gestió del dia a dia a tots els veïns.

6è. Per aquelles urbanitzacions ja recepcionades, com Can Vila i Can Miret treballarem per tal que els serveis públics que reben de l’ Ajuntament siguin de qualitat, que es facin les obres de manteniment adequades, que les Inversions també arribin a elles de la mateixa manera que al poble. No és acceptable que s’ hagin fet obres de millora de gran part dels carrers del nucli urbà i en canvi les urbanitzacions dependents de l’ Ajuntament sols hagin rebut les escorrialles de les Inversions fetes. 

PoliciaSEGURETAT I MOBILITAT.

1er. Contractació de més agents fins completar una plantilla de 12 policies, tal com marquen les recomanacions de l’ UE pel nombre d’habitants del municipi.

2on. Més controls policials a les entrades de les urbanitzacions i augment de les rondes. Estudiar eines que ens permetin  tenir un control dels vehicles que entren o surten de les urbanitzacions. ( càmeres de vídeo, lectors de matricula, etc)

3er. Control de les parcel·les abandonades, del pas de motos i altres vehicles sorollosos. Fer complir l’ ordenança de civisme pel que fa als lladrucs dels gossos i a l’arranjament de les tanques de les parcel·les que sovint envaeixen les boreres fent impossible el pas dels vianants.

4t. Dotar de contingut i recursos les entitats per fer efectius els plans d’incendis i evacuació de les urbanitzacions.

5è. Limitar el pas de vehicles de gran tonatge per les urbanitzacions.

6è. Donar una nova oportunitat al transport públic de les urbanitzacions amb uns horaris adaptats a les necessitats laborals dels veïns i no com fins ara, amb un horaris absurds i totalment irracionals.

7è. Pintarem ratlles delimitadores a la carretera interior que uneix Alfou amb Vilamajor per tal d’ evitar accidents i avançaments en els trams perillosos..

Teixit AssTEIXIT ASSOCIATIU.

1er. Recuperar els locals socials de les urbanitzacions com a lloc de reunió, per fer actes i celebracions populars i promoure el coneixement entre els veïns.

2on. Donar suport jurídic i econòmic a les Associacions de Veïns i promoure’n  a totes les urbanitzacions.

EsportESPORT.

1er. Posar en funcionament les pistes esportives de les Pungoles, arranjant les instal·lacions i els accessos per impedir l’ intrusisme i les males pràctiques.

2on. Creació d’ un carnet únic per a l’ús de totes les instal·lacions esportives del municipi.

3er. Re negociarem la concessió de les pistes esportives de Can Miret per tal que els veïns tinguin uns preus més econòmics.

4t. Impulsarem un conveni amb l’ Ajuntament de Sant Pere per dotar de nova vida a les instal·lacions esportives de Can Vila.

 CulturaEDUCACIÓ.

1er. Condicionar l’escola Joan Casas per tal que els nens que ho vulguin puguin portar-se la seva carmanyola de menjar a l’escola i dinar amb els nens de menjador, fent-se càrrec únicament del cost del monitoratge.

2on. Adaptar l’horari del transport públic al de l’ escola per tal que els nens més grans puguin anar-hi sols o acompanyats.

3er. Crear un fons de beques de llibres i material escolar per a bons estudiants, premiant d’aquesta manera l’ esforç i l’ estudi.

Medi ambientMEDI  AMBIENT.

1er. Farem complir les ordenances que regulen el bon manteniment de les parcel·les actualment abandonades i que sovint fan que passejar per les voreres dels carrers de les urbanitzacions sigui una tasca impossible.

2on. Convertirem un cop al mes, la carretera interior que va d’ Alfou a Sant Antoni en una via per a ús exclusiu de vianants, on les famílies puguin passejar tranquil·lament i fer esport sense perill.

AltresALTRES INICIATIVES.

1ra. Re negociar els contractes de l’aigua amb les companyies subministradores per tal de fixar uns preus més justos. NO pot ser que a Can Miret i les Pungoles la factura de l’aigua sigui el doble que al poble.

2on. Seguir recolzant la lluita de la Plataforma Stop Kàrting contra el circuit de Llinars.

3er. Col·locarem càmeres als punts d’emergència de les urbanitzacions per evitar que es llencin objectes o deixalles no permeses als contenidors de recollida selectiva.

PROGRAMA ESPECÍFICS PER LES URBANITZACIONS

ALFOU – LES PUNGOLES

Díptic amb programa per Alfou i Les Pungoles
Díptic amb programa per Alfou i Les Pungoles.

 

Díptic amb programa per Alfou i Les Pungoles
Díptic amb programa per Alfou i Les Pungoles

CAN MIRET – CAN VILA

Díptic amb programa per Can Vila i Can Miret
Díptic amb programa per Can Vila i Can Miret
Díptic amb programa per Can Vila i Can Miret