Son el mateix partit?

ERC-Reagrupament presenta una proposta de reducció de sous a Sant Pere que arriba al 50%. Segons l’ ABM ( Actualitat del baix Montsey) ERC-Reagrupament va presentar la proposta de retallada de sous de tots els regidors del govern i de l’ alcalde en un 50% al Ple de Desembre. Vista la noticia ens preguntem: com pot ser que al nostre municipi , on aquest mateix partit governa amb coalició amb el PP, en lloc de haver -se rebaixat el sou, el que han fet es pujar- se ‘l un 56%. No entrem a valorar si els sous son alts o baixos, ni quin dels dos ajuntaments ha obrat millor, el que plantegem aquí es una qüestió de credibilitat. Quina credibilitat pot tenir ERC Reagrupament si en dos ajuntaments separats per menys de 2 km, fan exactament el contrari del que proclamen a l’ altre. Després els politics ens queixem de la desafecció de la ciutadania en vers ells.