Baixmotseny.info recull la nostra proposta.

El diari digital BaixMontseny.info recull al seu web la informació publicada al PUSA relativa a un possible canvi dels col·legis electorals.

Un veí  ens ha comentat que aquest tema es competència de la Junta Electoral, i de segur que te raó, però malgrat això, entenem que no estaria de més que l’ Ajuntament recullis la nostra proposta i la fes arribar al òrgan competent. De fet, el que estem demanant no és més que facilitar la màxima participació de la ciutadania i això ha d’ estar per damunt de reglaments i normes electorals. Sempre pensarem que és la llei qui ha d’ estar al servei de la democràcia i no a la inversa.

Aquí teniu l’ enllaç a la noticia.

http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/1278/pusa/vilamajor/vol/col/legis/electorals/urbanitzacions