Evolució de la despesa de personal a SAV. Informe Económic 2ª Part.

Despesa PersonalEn aquest nou capítol de l’ estudi de les finances de l’ Ajuntament, tractarem de la despesa en personal a càrrec de l’ Ajuntament. Es previssible que amb la possada en funcionament dels dos equipaments nous ( Biblioteca i Escoles Velles) es produeixi un augment de la despesa en un futur immediat.

La primera dada significativa que mostra el gràfic es que en poc més de 8 anys, la despesa per aquest concepte s’ ha doblat. Afortunadament aquesta tendència s’ ha mantingut estable els darrers 5 anys. Ara bé, a l’ any 2013 s’ ha produit un augment importantissim en les retribucions d’ alts càrrecs que han passat de 18.000 euros a 41.000 que fa que respecte l’ any anterior, la despessa hagi sumat més de 35.000 euros.