El 9 nou i el possible CAP a Alfou.

Al Cap El 9 nou

Divendres dia 7 de juny publicava el 9 Nou una breu noticia sobre el centre de salut que es vol fer a Alfou. Tots ja sabeu que es tractaria d’ un centre de salut privat pagat per tots els veïns. No obstant això, informava el diari, de la negativa de l’ Ajuntament de SAV a autoritzar aquest equipament. PUSA, tan bon punt va conèixer la noticia va entrevistar-se amb l’ Alcaldessa i la Regidora competent en la matèria per saber que hi havia de cert respecte el publicat. Podem estar tranquils ja què l’ Ajuntament ens ha manifestat que ells en cap cas han fet cap declaració al diari i que tampoc hi veuen inconvenients en que l’ edifici de l’ antiga oficina de l’ Entitat, passi a convertir-se en centre de salut, sempre que es facin les reformes oportunes. D’ altra banda, aquesta setmana la EUC d’ Alfou han enviat per correu còpia de l’ Acta de l’ assemblea de veïns. A la dita acta no es fa cap referencia a l’ acord adoptat per l’ assemblea respecte de la possible apertura d’ un centre d’ atenció sanitaria. En consequència, sembla que l’ establiment a les antigues oficines de la Junta no tindria refrend per part dels veïns. Entenem que això pot generar problemes a l’ hora de fer obligatòries les contribucions dels propietaris pel manteniment del servei. Com sempre, us anirem informant de les novetats que es produeixin en aquest i altres assumptes.