Sense rètol des de fa mesos al C/ Bruc.

carrer Bruc sense cartellFa unes setmanes que els veïns del C/ Bruc s’ han venint queixant que el carrer està una mica deixat. Ja varem informar dels tolls d’ aigua estancada plens d’ herbes i algues, també ens varem fer reso del mal estat de l’ asfalt, i volem també publicar la queixa dels veïns respecte a la retolació on s’ indica l’ entrada del carrer. Avui inexistent. Demanem a la Junta que col·loqui el més aviat possible la placa amb el nom del carrer, tal com venen demanant els veïns.

Donem satisfacció a la Junta de l’ EUC de Les Pungoles

ma pungoles 3Fa unes setmanes publicàvem al nostre web i al de Les Pungoles Opina i Viu una informació sobre l’ Assemblea de Veïns de la urbanització de Les Pungoles. La informació anava acompanyada d’ una fotografia d’ esquena als assistents, on les úniques persones reconeixebles eren els membres de la Junta, el Alcalde de Sant Pere i el regidor d’ obres de Sant Antoni, Pep Guardi. Estem segurs que per la seva part, com a persones públiques no van posar cap problema en sortir a la foto. Per tant, les úniques persones que podien invocar la llei de protecció de dades per tal de no sortir , eren el resta de membres de la Junta. Fetes les consultes pertinents. L’ autoritat catalana de protecció de dades ens ha informat que podem penjar la foto de l’ acte sempre que les persones que hi surtin no puguin ser reconegudes, si així ho manifesten. Donant compliment a la llei, hem procedit a fer impossible el reconeixement de les persones que hi van assistir, malgrat no haver-nos informat  si tots els membres de la Junta o sols alguns d’ ells van objectar ser a la foto en qüestió.

Realment, considerem que estar a una Junta de Conservació, implica tenir una certa faceta pública, i que vetar el dret a informar, d’ un acte obert al públic, sobre temes que afecten als interessos i serveis públics , no deixa de sobtar. En qualsevol cas respectem la seva voluntat i hem donat cumpliment a la seva demanda.

L’ Actualitat del Baixmonseny no segueix el web del PUSA.

ABM senyalitzacio AlfouArriben amb un any de retard. Aquesta petició ja va ser formulada en tres ocasions a l’ ajuntament de Llinars. La última, fa 3 mesos, directament amb l ‘ Alcalde Sr Martí en un dinar que vem fer plegats.

La noticia va ser publicada al nostre web el dia  18 de gener de l’ any passat. https://www.pusa.cat/2013/01/cap-senyal-que-existim/

Quan és fa política en funció del que publica el PUSA és que hi ha poques idees i escasa iniciativa per part del govern municipal. Ara s’ enrecorden que no hi ha senyal, després de dos anys de feta la rotonda. Per plorar.

 

Cal una regeneració a l’ EUC d’ Alfou.

Ass Alfou 2014 1

Si fem un cop d’ ull a l’ acta de l’ assemblea de propietaris del mes de maig d’ aquest any, podrem veure que malgrat l’ assistència de sols 25 propietaris, les votacions donen resultats de fins 92 vots.

Sabem que van assistir solament 25 propietaris per què varem demanar les dades a la secretària de l’ oficina de l’ Entitat, ja que a l’ acta enviada per la Junta sols es menciona una baixa participació, però no diu el nombre. Aquest és el primer element en el que discrepem. Tota acta ha d’ indicar unes dades bàsiques inicials que l’ encapçalen, com el dia, lloc i hora de celebració, ordre del dia i assistència de propietaris. Doncs bè, aquesta darrera dada ja no hi figurava, i al veure els resultats de les votacions de cada un dels diferents punts de l’ ordre del dia, podria fer-nos pensar que van assistir-hi 92 propietaris i no 25.

Enlloc es diu d’ altra banda, el nombre de vots delegats ( les actes de l’ assemblea de propietaris de Les Pungoles si que s’ hi fa menció ), de manera que l’ acta del 2012 , va ser aprovada per 74 vots , però si descontem els vots delegats, el resultat real va ser de 9 vots en contra, 9 abstencions i sols 7 vots a favor. I així amb totes i cadascuna de les votacions. Entenem que malgrat ser legal, aquests tipus d’ actuacions son poc ètiques i transparents. Per què al final, dels vots delegats ningú en té cap control ni fiscalització i per què de fet, tot el peix està ja venut abans de les votacions.

Aquesta Junta porta més de 8 anys dirigint Alfou. El control que te dels vots delegats fa que ningú vulgui o tingui l’ empenta per presentar alternatives diferent o noves propostes.

Tampoc podem acceptar la politització de la Junta, el redactat de l’ acta obviant o ometen aspectes i discussions importants que van tenir lloc, o faltant a la veritat segons convingui.

Per totes aquestes raons, proposem a la Junta d’ Alfou, les següents mesures:

1º Limitació dels mandats a un màxim de tres ( 6 anys ), amb efectes retroactius.

2º Limitar el nombre de vots delegats per persona/propietari i establir un control real de com, qui i a qui és fa la delegació.

3º Enregistrar en vídeo les assemblees per tal de ser absolutament transparents i evitar tergiversar les actes.

4º Garantir una absoluta neutralitat política de la Junta. Prohibint formar part de llistes electorals o partits polítics als seus membres.

5º Establir un règim d’ incompatibilitats per ser membre de la Junta. No poden haver membres a la junta amb interessos econòmics a la urbanització.

6º Portar un llibre d’ actes amb totes les dades de les reunions de Junta.

7º Tornar a adjuntar els comptes a la convocatòria de les assemblees.

El trànsit que suporta Alfou en dades.

Transil a Alfou

Ja fa més d’ un any, el nostre partit, va demanar a la Diputació de Barcelona que es mesures el volum de trànsit a les vies principals de la urbanització d’ Alfou.

Fa poc més d’ una setmana que ens van arrivar les dades que volem compartir amb tots vosaltres.

Les zones de control de pas van ser les marcades en vermella l planell, és a dir, l’ Ava Alfou, Ava del bosc i el carrer Desmai ( el que va a la carretera d’ Alfou a Sant Antoni ). Les IMD ( intensitat mitjana diària) de vehicles ha estat la següent:

1º Avda del Bosc: 2.963 vehicles diaris. I una mitjana entre setmana de 3.217 vehicles.

2º Avda d’ Alfou: 1.904 . Amb una mitjana entre setmana de 2.047 vehicles.

3º C/ Desmai: 1.991. la mitjana entre setmana és de 2.159 vehicles.

Aquestes dades posen de relleu que el trànsit a Alfou és molt més important que no el que pogués generar els propis veïns que vivim a la urbanització, on hi ha censats poc més de 850 vehicles. Per tant els carrers d’ Alfou son usats com a via urbana per anar a Sant Pere o Sant Antoni des de Cardedeu o Llinars. Aquest ús intensiu dels nostres carrers generen un sobre cost de manteniment de l’ asfalt que hem de pagar els veïns, a més de les despeses per el control de la velocitat que s’ han hagut de fer amb un cost de més de 50.000 euros.

Un cop més, els veïns d’ Alfou paguem els carrers i altres els gaudeixen. Imaginem que a Les Pungoles quelcom similar deu passar. En fi, seguirem resignadament que aquest estat de coses segueixi o bé cal ja d’ una vegada donar un cop de puny sobre la taula?

Assemblea Pungoles 2014

 

Assemblea propietaris 2014-06-28

Les Pungoles

A les 09:30 h començava l’ assemblea de propietaris amb una assistència més aviat minsa. Uns poc més de 17 propietaris van fer acte de presència. Comparant-ho amb dades anteriors, sembla clar que cada cop hi ha menys propietaris que vulguin participar d’ aquesta mena d’ actes, que per nosaltres son força importants.

Des de el 2006 en que l’ assemblea es va fer al restaurant de Les Pungoles, amb 98 propietaris presents, l’ assistència ha anat minvant.

Potser el fet que ja no es faci a Les Pungoles, si no al Patronat de SAV, i l’ hora i dia escollit, un dissabte a les 9.00h del matí, fan que calgui replantejar -se un canvi d’ ubicació, dia i hora.

Com a regidor de l’ Ajuntament de Sant Antoni, vaig demanar poder intervenir al torn de precs i preguntes, però se’m va denegar aquesta opció al·legant que no n’ era propietari. Potser segons els estatuts sigui cert l’ argument, però no entenem que sigui la millor manera de tractar els representants votats per els veïns de Les Pungoles. Hem de recordar que rere CiU, PUSA va ser la segona força més votada a Les Pungoles. No deixa de ser un lleig cap als veïns de Les Pungoles que ens van votar.

A diferència de l’ Assemblea d’ Alfou, a la de Les Pungoles si que hi va assistir un representant de l’ Ajuntament de Sant Antoni, i fins i tot l’ alcalde de Sant Pere. No obstant, en Pep Guardi, regidor d’ obres no va intervenir més enllà de 3 o 4 minuts. Martí Artalejo si que va parlar força , quasi un hora. Semblava que l’ ajuntament majoritari del que depenen els veïns de Les Pungoles sigues el de Sant Pere i no el de Sant Antoni.

L’ Alcalde de Sant Pere va informar que les obres de condicionament i asfaltat del camí de terra que va de Les Pungoles a Sant Pere cosa que no va acontentar tots els veïns que temen un increment del trànsit i cap avantatge. Es va demanar que qualsevol acord d’ inversió s’ fes amb tots els veïns, i no solament amb els de la part de Sant Pere.

També va parlar d’ un nou conveni entre l’ EUC de Les Pungoles i l’ ajuntament de Sant Pere, per tal d’ arribar a un acord per cobrar les subvencions, que actualment semblen aturades. L’ alcalde de Sant Pere va dir que les subvencions que dona Sant Pere sols poden anar destinades a la part de Les Pungoles d’ aquest municipi, i la Junta argumentava que calia fer projectes col·lectius, com un tot únic i no dos pressupostos segons el municipi afectat.

També va argumentar l’ alcalde que actualment, els veïns de Les Pungoles no paguen l’ impost de manteniment de la franja forestal, cosa que va ser rebatuda per la unanimitat dels propietaris presents.

Per part de la Junta es va demanar a l’ Alcalde de SP que agilitzés el cobrament dels morosos que sembla ser fa dos anys esta aturat.

PUSA va repartir entre els assistents un full amb informació sobre el preu de l’ aigua a Les Pungoles, i malgrat molts veïns van demanar parlar del tema, la Junta s’ hi va negar per entendre que no hi era a l’ ordre del dia. En Pep Guardi va manifestar que els preus eren fruit d’ un conveni entre la Junta de propietaris i la companyia d’ aigües i que l’ ajuntament res tenia a dir.

La resta de l’ assemblea no va oferir cap novetat, vas ser aprovats els comptes i la junta reelegida.

 

Esfaltem el cami d’ accés a Les Pungoles?

Asfaltat cami PungolesPublicat a l’ actualitat del baixmontseny.

L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor ha aprovat el projecte per asfaltar el camí d’accés a la urbanització Les Pungoles. Una obra que haurà de servir per solucionar els problemes històrics d’inundacions amb el desaigua del camí, per això s’ha ampliat el projecte de l’asfaltat del camí amb la canalització i recollida d’aigües pluvials a tot el camí de can Cristòfol i, a l’entrada de la urbanització, fer un arranjament i millora del desguàs per canalitzar l’aigua directament al torrent del Juncar i evitar, així, les continues inundacions que pateixen els veïns de les parcel·les del carrer Matagalls.

El termini d’execució de l’obra es preveu de quatre mesos des de l’adjudicació que, amb l’ampliació del projecte té un pressupost de 156.000 euros. La Diputació de Barcelona, dins del programa de la Xarxa de Governs locals, en el seu dia va concedir una subvenció per l’asfaltat del camí de les Pungoles per un import de 116.780 euros preveient executar l’obra durant el 2014. Fins aquí allò que publica el diari digital, ara explicarem quina va ser la postura dels veïns de les Pungoles expresada a l’ Assemblea.

Ara. el que van dir els veïns a l’ Assemblea de juny de 2014:

La majoria de veïns van manifestar certes reticències a l’ asfaltat del camí, per temor a que això comportés un increment notable de trànsit, els veïns de Sant Pere que viuen a Les Pungoles es van mostrar clarament contraris al projecte, la Junta de Propietaris es va queixar de no haver estat consultada, i la resta de veïns de Les Pungoles van demanar que les obres que afectin als dos municipis es consensuessin amb tots els veïns, ja que les conseqüències de les obres o projectes, afecten la totalitat de la urbanització.

L’ Alcalde de Sant Pere, va manifestar que per ell millor destinar els diners a altres conceptes més importants i urgents i que procuraria tirar enrere el projecte.

Un llamp cau a SAV.

llamp a savAquest matí a les 7:50h la Policia Local ha rebut avís del 112 i d’alguns dels veïns del carrer Freixeneda 40-44,  el motiu ha estat la caiguda d’un llamp en el parallamps del edifici, a causa dels factors atmosfèrics adversos.

La nostra polícia s’ha personat ràpidament al lloc dels fets, tot ha estat molt ràpid, tan  l’evacuació dels 15 veïns que en aquell moment estaven a l’interior de casa seva, com  la revisió del estat dels veïns i que no hi quedes ningú a l’interior.

El parallamps està ubicat molt aprop de les canonades del subministrament del gas de l’edifici afectat, que han rebut part de la descàrrega del llamp provocant una flama sobre la taulada.

S’ha encercat la zona i s’ha tancat el carrer, mentre les dotacions de bombers de Sant Celoni i de Granollers han tancat l’entrada de gas a la finca, tot seguit els operaris de la companyia subministradora de gas s’han personat en el lloc dels fets, fen-se càrrec de la reparació, mitja hora més tard els veïns han pogut tornar a casa seva, cap d’ells ha resultat ferit.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) hi ha destinat una ambulància. I els Bombers quatre dotacions.

Publicat pel diari Baixmontseny.info i el web municipal.

Martí Yélamos de SAV campió d’ espanya de trial-bici.

 

Jordi Yelamos

Aquest passat Diumenge es va disputar el campionat d’Espanya de Trial a la localitat Navarresa d’Abarzuza, Martí Yélamos de Sant Antoni de Vilamajor hi va participar, aconseguint la primera posició en categoria principiant.

La competició es va disputar al costat de l’ermita de Iranzu, constava de 5 zones que s’ havien de repetir 3 vegades, les zones estaven situades en fortes pendents combinades amb grans pedres, la tècnica i l’estat físic dels pilots va ser molt important per obtenir bons resultats.

Marti yelamos 2En Martí molt motivat i concentrat no va posar cap peu en tota la competició , només penalitzant 2 punts per temps, el seu màxim rival el madrileny Eduardo Richart va fer dos peus a la zona 3 i 1,2 de penalització per temps.

Moltes felicitats en nom de tots els vilamajorins. Es un orgull per a nosaltres Jordi yelamos 1tenir esportistes tan destacats malgrat la seva joventut.

Estarem atents als teus futurs progressos.

Jordi yelamos 1