Reforma normativa construccions auxiliars.

Cobertes ilegals1L’ Ajuntament ens ha presentat la proposta de derogar l’ art 77 del POUM, sense modificar els apartats relatius a les contruccions auxiliar a menys de 6 i 10 metres dels vials públics i 3 als veïns. La poposta de l’ ajuntament es la de suprimer la limitació entre veïns en base al art 151.3 que limita a 1 m o 3 m llevat acord dels veïns afectats.

Al nostre entendre, la solució queda curta i no ressol els problemes plantejats per la manca d’ espai a les cases de les urbanitzacions. En tot cas, es tracta d’ un petit avanç, seguirem tractant que de manera definitiva es resolgui aquest tema.