Funcions de la policia local.( oficina d’ objectes perduts )

Objectes perduts policia localDes de el 25 d’ octubre la comissaria de la policia local ha habilitat un espai per guardar els objectes perduts. Ens sembla una bona iniciativa que caldria fer extensiva a altres demandes que PUSA ha presentat al llarg del temps, com per exemple:

1- Una zona al pati de la comissaria ) amb gàbies per als gossos perduts mentre la protectora o els amos, no se’n facin càrrec.

2- Treure les funcions de notificar edictes i actes de l’ ajuntament a la policia, ja que és una funció que entenem no es policial. Fins el 2015, totes les convocatòries de plens o reunions dels grups municipals eren entregades per agents de la policia als domicilis dels regidors. PUSA va demanar que les comunicacions es fessin per correu electrònic i que en cap cas la policia seguís deixant de fer la feina policial, per fer-ne una de caràcter burocràtica. Lamentablement, les notificacions com bans, actes de plens, etc als comerços i entitats se segueixen fent amb la manera antiga.

3- També hem demanat que els agents de policia no siguin els encarregats d’ obrir i tancar els locals municipals. Avui per avui, si una entitat demana un local per fer una reunió fora d’ horari d’ atenció al públic, és la policia qui ha d’ anar en persona a obrir, i després tancar.

 

Alfou també pateix les conseqüències del temporal d ela setmana passada.

Un arbre de grans dimensions va caure a una de les finques del carrer Ginesta d’ Alfou. L’ arbre va acabar recolçat sobre un cobert i va fer malbé part de la taulada. Sols hi ha hagut que lamentar danys materials. Sens dubte, les intenses plujes van empapar tant la terra que les arrels van cedir al pes de l’ arbre.

Arbre Ginesta

Evaluació del servei de taxi a demanada.

El dia dos de setembre s’ iniciava el servei de taxi a demanada en substitució del servei de bus Sagalés ). La iniciativa va ser recolzada per el nostre partit i les AAVV i Entitats de conservació de les urbanitzacions. Després de 3 setmanes de servei dades del 3 al 21 de setembre ) podem dir que el servei ha tingut bona acollida. En termes de Vilamajor St Pere i St Antoni )s’ han realitzat 256 demandes del servei de les quals 217 s’ ha efectuat, 22 s’ han anul·lat i 18 s’ han rebutjat. Hem demanat les dades pormenoritzades per SAV i barris. D’ aquesta manera podrem saber quin impacte ha tingut el servei a les 4 urbanitzacions del nostre municipi. Paral·lelament vàrem entregar una relació de possibles millores del servei a l’ alcaldessa Que estan publicades al nostre web ) per tal que a la reunió que el dia 3 d’ octubre havia de tenir amb els taxistes els hi traslladés. Malgrat varem demanar a l’ alcaldessa ser a la reunió, no ens van convidar. Per aquesta raó també varem demanar que se’ns informés dels resultats de la reunió, cosa que a dia d’ avui encara no s’ ha fet. Us posem el vídeo de la intervenció del portaveu del PUSA parlant d’ aquest tema al ple de setembre.

Projecte d’ obres a les Pungoles. Com estan les coses a dia d’ avui?

El pas del sistema de cooperació ( l’ ajuntament fa les obres per concurs) , a diferència del sistema de compensació on les obres son executades per decessió de l’ EUC, comporta que la iniciativa deaquestes ja no recau en els veïns si no en l’ ajuntament. No obstant, des de l’ ajuntament sempre se’ns ha garantit que l’ última paraula la tindrien els veïns de les Pungoles. D’ altra banda, el redactat del POUM de SAV ve a establir que el cost de les obres de la futura urbantinzació de les Pungoles correrà a càrrec dels veïns. Al ser les Pungoles un sector de sòl d’ aprofitament urbanistic, ha de correspondre als veíns fer front a les despeses de la millora de la urbanització. En canvi, si la qualificació és de sol urbanitzable, la via per liquidar els costos de l’ obra, pasen per les contribucions especials. Que vol diar això? Les contribucions especials poden establir un marge d’ entre el 10 i el 90% del cost de l’ obra, per tant dins d’ aquest marge l’ ajuntament i els vïns s’ han de repartir la part a la que hi faran front cadasqun. Podria ser que l’ ajuntament es fes càrrec del 40% i els veïns de 50%, sempre dels límits que hem mencionat. Això no és possible en el cas del sol qualificat com d’ aprofitament urbanístic. I aquí rau el problema clau. Legalment tal com estan les coses ara, l’ ajuntament no s’ hauria de fer càrrec de cap cost de les obres . En qualsevol cas, serà una decissió política que ens consta que gran part dels grups municipals tenen sobre la taula. S’ haurà de buscar el mecanisme legal que permeti repartir les despeses d’ urbanització entre l’ ajuntament i els veïns. PUSA condicionarà tota negociació amb els partits a que el repartiment de la despesa sigui compartit.

Enquesta del PUSA: a qui votaràs les properes eleccions municipals del 2019?

UrnaD’ aquí uns 6 mesos, al maig de 2019 serem cridats a escollir el nou govern del nostre poble. PUSA encetem una sèrie d’ enquestes per veure que pensen els veïns. L’ enquesta és anònima i finalitzada farem públics els resultats.

Aquí teniu l’ enllaç per votar. Moltes gràcies.

https://encuesta.app.do/a-qui-votaras-a-les-municipals-de-sav-el-2019

S’ apropa l’ hivern a les urbanitzacions.

Cotxe policia SAVA final de mes es canviarà l’ horari i s’ avançarà una hora, de manera que es farà més aviat de nit. En el cas de les urbanitzacions el cas és més notori,  ja que la gent tendeix a quedar-se a casa, els carrers es buiden i per tant augmenta la sensació de inseguretat. En aquest sentit, PUSA hem demanat a l’ alcaldessa dues coses per tal d’ evitar possibles intents de robatoris a les cases de les urbanitzacions. 1ª) Iniciar els controls estàtics a les entrades de les urbanitzacions i augmentar les rondes.

2ª) Iniciar la tercera fase del sistema de vídeo vigilància a les entrades d’ aquestes.

A més, ara per ara seguim patint un problema d’ efectius a la policia local, ja que un nou agent ha marxat, dos estan a l’ acadèmia de Mollet  i dos estan de baixa. Per tant és molt complicat cobrir els serveis. D’ altra banda, sovint, quan els veïns truquen als mossos per denunciar algun fet delictiu, aquest no tenen patrulles disponibles i deriven a la policia local que faci el servei. Per raons de protocols de seguretat, cap actuació de la policia pot fer-se sense una mínima dotació de dos agent, i no sempre els tenim.

A més, cal establir un protocol amb els vigilants de SPV per tal que les rondes de Pungoles, Can Vila i Can Miret no es facin coincidir amb les que fa la policia de SAV, d’ aquesta manera podrem augmentar el nombre d’ hores de presència policial a totes les urbanitzacions.

Com sempre, no ens cansarem d’ insistir en aquest tema davant l’ ajuntament.

Forts rujats i ventades a Vilamajor.

La matinada del 14 al 15 d’ octubre, Catalunya ha patit un episodi de fortes pluges i ventades al que no ha estat aliè el nostre municipi. Algunes branques d’ arbres de les pungoles s’han esquinçat i caigut sobre els cables de la llum i el telèfon, i dos pins de gran tamany han caigut en una mateixa parcel·la entre els carrers Noucreus i Pirineus. Les rieres del municipi baixaven força plenes, com per exemple la lel vídeo a l’ alçada de Can Record o la de Llinars. A part, les Pungoles ha patit talls de llumque van estar subsanats la matinada del 15 d’ octubre.

Al web de l’ ajuntament no s’ ha publicat cap avís, ni s’ ha fet referència a cap incident o actuació en ralació a la tempesta, malgrat s’ han registrat pluges de fins a 130 litres per metre quadrat.

Arbres caiguts a Can Miret

SAV municipi lliure de caça?

Fa un any, PUSA va presentar una moció per tal que SAV es declarés municipi contrari a la caça. La moció tenia per objecte mostrar el rebuig del consistori a la caça entesa com a activitat lúdic-esportiva. Actualment hi ha un moviment municipal que vol l’ abolició d’ aquesta pràctica a Catalunya, i Vilamajor hi hauria de formar part. Sovint els veïns es queixen del perill que per els vianants, que volen gaudir de la natura i l’ entorn del nostre municipi, tenen les batudes de caça. Espais on les famílies, caminaires, o ciclistes han de compartir amb l’ activitat dels caçadors. Recordem que el límit per exercir aquesta pràctica és de no més de 100 metres dels nuclis residencials. Per tan, és un problema a abordar de manera seriosa. Aquí teniu la petició que varem fer al ple de setembre en aquest sentit.

 

Casa Fontalba i antenes: com estan les coses? El torn dels veïns.

Després d’ un estiu mogut, amb denúncies constants dels veïns i actes policials, va arribar el ple de setembre amb alguna que altra novetat. La més important ha estat que les cartes remeses per l’ ajuntament a la Direcció General de Turisme de la Generalitat han desencadenat l’ abertura d’ un expedient sancionador per part d’ aquesta.

PUSA ha parlat amb l’ advocat de l’ ajuntament, amb l’ enginier i amb el cap de la policia i els hem demanat sancions més elevades de 500 eur front els 100 actuals ), inspeccions in situ de la casa els dies de festes, i buscar fórmules per sancionar els propietaris i no els llogaters que cada cap de setmana son diferents. De totes les actuacions han estat informats els veïns afectats, i també ho hem publicitat al web.

En la mateixa líneaPUSA hem demanat a la Generalitat, assessorament legal per conèixer si efectivament, els ajuntaments tenen alguna competència per regular aquesta matèria turisme habitacional ). De ser així, hem demanat que es redacti una ordenança que reguli dins SAV aquesta activitat. Al darrer Ple de setembre, de nou exposàvem el problema de manera conjunta amb els veïns que van poder participar en el torn de paraula final.

Un dels veïns de Can Miret va preguntar per les antenes, que finalment no es col·locaran. Aquí teniu el vídeo.

Preguntem pels reductors de velocitat a les Pungoles.

Reductors velocitatAl carrer Aneto amb Pedraforca i Puigmal hi han uns reductors de velocitat en mal estat, alguns s’ han desprès i en altres lloc s’ ha arrancat i per tant els cotxes poden circular sense minorar la marxa si passen entre les parts que hi manquen. Al xat de les Pungoles hi ha queixes constants sobre l’ excés de velocitat dels cotxes pels carrers de la urbanització, i algun veí ens ha demanat que poséssim sobre la taula aquest problema.
Al darrer Ple de setembre, varem demanar que s’ efectui un informe de la policia indicant a quins carrers seria convenient col·locar-los i quins models serien els més adients. Esperem que l’ ajuntament ara que ja coneix el problema, posi remei ven aviat. Aquí teniu el video del preg.