Estat d’ execució del pressupost 2018 a Can Miret

Les despesses que l’ ajuntament va gastar amb caràcter exclussiu l’ any 2018 han estat de 48.000 eur. Les inversions en les voreres de poc més de poc més de 19.000 eur, la resta fins els 48.000 eur son despeses de manteniment i enllumenat. Per possar un exemple, sols en voreres pel 2019, Can Sauleda te una partida de 110.000 eur.

Can Miret va aportar en concepte d’ impostos del capitol I, una xifra al voltant de 256.000 eur ( IBI + IVTM ). Sembla bastant clar que l’ aportació que fem tots els veïns de Can Miret queda molt lluny del que rebem als pressupostos.

CM execució pressupost 2018

El servei de taxi a demanda per el 50% dels usuaris en dos mesos.

Quan als pressupostos del 2019 se’ns va dir que la partida per al servei de taxi a demanda era a SAV de 15.000 eur, ens vam posar les mans al cap. L’ estalvi de la supressió dels servei de bus ( Sagalés ) ha estat d’ uns 45.000 eur, però sols una tercera part d’ aquest estalvi serà destinat al servei que ha de substituir el del bus públic, de manera que lògicament, el taxi ha nascut coix de recursos. PUSA va presentar una sèrie de propostes per ampliar i millorar el servei que no han estat tingudes en compte i les dades que varem demanar sobre l’ ús del nou servei ens han donat la raó. Al mes d’ novembre, d’ un total de 179 serveis, 51 han estat rebutjats pels taxites i 21 han estat anul·lats pels usuaris ( hem de dir que una part dels serveis anul·lats ho han estat per causes no imputables als usuaris, si no per una deficient prestació del servei ). Les dades no diferencien el nombre de serveis anul·lats a St Pere y St Antoni, però si que ens indiquen que a SAV hi han hagut 79 serveis de taxi el mes de novembre. Al mes de setembre en van haver 168, per tant els usuaris han deixat de fer servir el servei en quasi un 50%. Senyal que quelcom s’ està fent malament.

Grafica taxi a demanda 2018

En el darrer ple de novembre, PUSA va demanar explicacions sobre el mal funcionament del servei, i demanant que es tinguessin en compte les millores que varem proposar.

 

Conveni de prestació de serveis públics entre SAV i SPV.

Al darrer ple de novembre, a més d’ aprovar-se els pressupostos per l’ any 2018, va aprovar-se també el conveni entre els ajuntaments de St Pere i St Antoni per la prestació dels serveis a les urbanitzacions que comparteixen els dos municipis.

Can Miret i les Pungoles seran gestionades en molts serveis per l’ ajuntament de St Antoni ( clavegueram, residuus urbans, o servei d’ aigua ). En el cas de la recollida de residus, la taxa a aquestes urbanitzacions serà la mateixa que tenen les parcel·les ubicades a Sant Antoni, així com el model de recollida, que actualment és el porta a porta. En el cas de can Vila. la gestió i les taxes les determinarà l’ ajuntament de Sant Pere, ja que la major part de la urbanitzqació està radicada al terme municipal de Sant Pere.
No obstant, PUSA va manifestar que en el cas de Can Vila, hi ha una clara discriminació cap els veïns de Can VIla, ja que no sols pagaran una quantia de 175 eur anuals ( en front dels 150 de la resta d’ urbanitzacions de Sant Antoni ), si no que el servei prestat a aquesta urbanització serà el de contenidors i no el de porta a porta. Per tant, pagaran més per un servei pitjor. Des de l’ alcaldia de Sant Antoni s’ ha argumentat que el servei porta a porta no és millor que el sistema de contenidors, si no que únicament és diferent, la qual cosa no deixa de ser un tant surrealista.

PUSA va demanar que l’ ajuntament de Sant Antoni donés un tracte igual als veïns de Can Vila que viuen al nostre municipi, i que donar un pitjor servei i més car, és una clara discriminació d’ aquells veïns.

 

Delictes a les urbanitzacions 2018

Us presentem de manera gràfica, les dades de robatoris que hem patit a les urbanitzacions. Les dades s’ han d’ agafar amb compte ja que, hi ha un total de 9 delictes contra la propietat sense que es determini en quina urbanització s’ han comés. La informació enviada pels Mossos d’ Esquadra sovint no especifica si el delicte ha estat a Can Miret o Pungoles, en el cas de Can Vila i Alfou si que hi fa menció. Es un problema que ja hem detectat des de fa temps i que procurem ressoldre. A la propera Junta de Seguretat, ho plantejarem directament davant els Mossos. Per una simple qüestió de bona praxi policial, és esencial saber on s’ han produït els fets delictius, ja que si no, resulta impossible reforçar la presència policial allà on més falta fa.

Els delictes recullen tant els robatoris consumats com els frustrats, i no inclouen les dades de desembre de 2018.

Totes les dades son oficials, de Mossos i Policia Local. Per tant son estadístiques basades en denúncies.  D’ entreda Can Vila ( la part  de SAV ) i Alfou tenen un index més gran en el nombre de delictes, i sens dubte, els mesos d’ octubre i novembre han estat força dolents en relació als trimestres anteriors.

Dit això, des de PUSA volem fer entendre als veïns que malgrat tots els nostres esforços ( més vigilància policial, més càmeres, vigilància privada amb alarmes a les cases o privada ), els delictes contra la propietat son impossibles d’ evitar. Properament, farem una comparativa dels delictes dels anys 2011 a 2015 en relació als del 2018, de manera que podrem valorar l’ impacte del sistema de video vigilància que estem tractant d’ implantar a totes les urbanitzacions, així com l’ augment d’ efectius a la policia local. Creiem que la línea ha de ser aquesta, amb una clara finalitat dissuasoria.

Gràfics delictes 2018

Can Vila, la gran oblidada als pressupostos dels 2019

pressupost 2019

Malgrat el títol pugui donar a entendre que Can Vila aquest any vinent, ha estat maltractada en l’ elaboració dels pressupostos 2019, el cert és que des del 2014  en el que gràcies a la nostra insistència ( moció de maig de 2011 ), es va invertir en l’ ampliació del camí de La Farinera,  l’ ajuntament de SAV, no ha invertit ni un euro en la part de Can Vila que està en el nostre terme municipal. Com a partit que representa els veïns que vivim a les urbanitzacions, i dins dels pressupostos participatius que es faran a finals d’ any o començament del proper, presentarem propostes d’ inverssions per a Can Vila, per tal que els veíns de Can Vila les puguin votar i fer-les efectives i pal·liar en part, aquesta manca d’ inversions.  Això cal afegir el tema de la recollida selectiva que varem treure al ple de novembre i que també és clarament discriminatori.

 

Signat el conveni col·lectiu dels treballadors municipals.

Al Ple del passat mes de novembre, el consistori va aprovar el conveni col·lectiu de tots els treballadors de l’ ajuntament, equiparant funcionaris i personal laboral. Es una bona noticia per als empleats públics, amb importants millores de sou , especialment els de la policia local. Confiem que aquestes millores garanteixin una major estabilitat dels policies , que actualment marxen a altres municipis amb millors condicions econòmiques.

PUSA va votar a favor de l’ acord però va introduir alguna qüestió poc clara o desenvolupada en el text presentat del conveni i que es centra en dos qüestions: 1ª Com es calcularà el complement de productivitat, amb quins criteris objectius, en quines quanties  ( el màxim serà de 1.200 eur anuals ), qui evaluarà la productivitat i com? Etz.

Els estudis relacionats amb l’ ámbit professional ( de grau )seran  subvencionats al 50% del cost de cada assignatura independentment que es superi o no la mateixa, al menys la primera vegada. En resum, un treballador municipal que es matriculi de 3 assignatures a la facultat de econòmiques, rebrà de l’ ajuntament el 50% del cost de cada una de les 3 matricules. Nosaltres considerem que aquesta subvenció sols pot estar lligada a la superació de l’ assignatura en qüestió, i que en cas de no aprobra-la, l’ ajuntament no hauria d’ abonar cap import per aquest concepte .

Conveni colectiu