Taxi a demanda: calen mesures urgents.

Des de 2012, el servei de bus a les urbanitzacions ha anat perdent horaris, passant de 11 a 3 al 2015 i sent suprimit definitivament a l’ any 2018 en favor d’ un reforçament del servei al núcli urbà. El nou servei, anomenat “llançadera” pretenia com a prioritat augmentar les freqüències de pas del bus interurbà entre la parada de l’ esglesia i l’ estació de tren de Llinars. PUSA va acceptar la supressió del servei de bus Sagalés a les urbanitzacions a canvi d” un servei de taxi a demanda per a les urbanitzacions. Però la mala planificació i interès de l’ ajuntament ha fet que després de 4 mesos de servei, el taxi a demanda hagi perdut un 70% dels seus usuaris. A més, l’ estalvi de canviar el bus interurbà a les urbanitzacions per el taxi a demanda és de 25.000 eur, ja que el pressupost del taxi a demanda és de 15.000 eur i el del bus era de més de 40.000 eur. PUSA ja va presentar una relació de possibles millores del servei que no van ser contestades a la reunió de desembre, esperem que ara que el servei està demostrat que no funciona, es tinguin en compte.

Taxi 1Taxi 2Taxi 3

AAVV d’ Alfou: resum

AAVV Alfou 2018El passat 18 de gener va tenir lloc l’ Assemblea de veïns d’ Alfou per tal d’ aprovar els comptes del 2018 i escollir nova junta. Van assistir uns 40 veïns, alguns de nous que son veïns des de fa poc temps. A l’ assemblea varen assistir l’ Alcaldessa i el regidor de medi ambient, i cap representant d’ ERC ni Canvi. L’ assemblea va començar amb la lectura d’ un manifest de la Junta on es possava de manifest la queixa de l’ EUC envers l’ equip de govern per manca de diàleg, circumstància que s’ ha anat agreujant els últims mesos. La Junta es queixava que sovint, l’ ajuntament enceta obres o projectes d’ esquena a ells, sense consensuar ni informar d’ allò que vol fer-se  a Alfou. La Junta va informar els veïns que s’ està estalviant diners per quan Alfou sigui recepcionada, de manera que el cost de les obres no corri a càrrec dels veïns, sorpresivament, l’ alcaldessa va manifestar que no està damunt la taula la recepció d’ Alfou i que en qualsevol cas no es farà si no ho demanen els veïns, la qual cosa entenem que és la decissió millor.

Es va parlar del pas de camions de gran tonatge, i es va demanar que es regulés el pas indiscriminat pels nostres carrers, també de la sensació d’ inseguretat, davant els creixents robatoris que patim i de el rebuig al projecte de porxada que l’ EUC volia fer al parc de l’ oficina d’ Alfou.

Els comptes van ser aprovats de manera aclaparadora i la Junta sortint reelegida.

A la reunió va llegir-se un comunicat per part de la Junta de l’ EUC que us adjuntem.

document Alfou eleccions

Junta Local de Seguretat del 23 de gener 2019.

El dimecres 23 de gener, a les 11.00h, va celebrar-se la JLS ( Junta Local de Seguretat ) amb la presència dels responsables de Mossos d’ Esquadra, Guàrdia Civil, Delegat de la Generalitat, Policia Local i Regidors.

JLS 2019

Segons les dades mostrades pel cos de mossos, SAV no te un problema important de  seguretat en comparació amb altres municipis, de fet, durant el 2018, els delictes no han augmentat, si no que s’ han reduït en un 4,6% pel que fa a robatoris amb força.

Per la nostra part, varem voler matitzar aquestes dades ja que és lògic que el nombre de delictes al municipi, sigui inferior al d’ altres amb més població. Per això varem demanar les dades de robatoris per cada 1.000 habitants. Els representants dels Mossos d’ Esquadra ens van comentar que aquestes dades eren d’ us intern, però de fet, fent una ullada per internet, hi ha informes de balanç dels propi cos de Mossos que desglosen els delictes per el nombre d’ habitants.( informe de Mossos Balanç de Seguretat i Activitat Policial del 2016 ). Així doncs, Tortosa amb una població de 33.000 habitants te un nombre de delictes de robatori a domicili de 78, és a dir 2,3 robatoris per cada 1.000 habitants (web Tarragona Digital ), mentre que SAV amb una població de 6.000 habitants presenta un nombre de 8 robatoris cada 1.000 habitants. ( Gràfica de poblacions i delictes ). L’ índex de robatoris amb força a domicilis a Catalunya és de 3,65 per cada 1.000 habitants. Per tant, dir que a SAV tenim unes dades inferiors respecte d’ altres municipis, és amagar la realitat.

D’ altra banda, el nombre de robatoris en domicili a SAV  ha estat de 48 l’ any 2018, però d’ aquest 45 han estat a les urbanitzacions, és a dir en una franja de població d’ unes 2.500 persones. Per tant, 18 robatoris per cada 1.000 habitants, per 0,85 per 1.000 habitants al núcli urbà de SAV. Així ho varem manifestar a la Junta Local de Seguretat, insistint en que el problema de manca de seguretat no és al poble, si no a la periferia i que per tant s’ havia d’ actuar en conseqüència.

PUSA va proposar més mesures per previndre els robatoris; tancar camins rurals durant unes hores, establir enganxines als cotxes dels residents per identificar-los com a veïns, concloura i tancar el perímetre del municipi amb més càmeres, comprar un dron per actuar de suport als cotxes patrulla i posar vigilància privada si no fos possible incrementar el nombre d’ agents de la policia local. Aquestes mesures van ser considerares per l’ intendent dels Mossos de Granollers com una eina més a utilitzar i per tant de possible aplicació si l’ ajuntament ho considerava adient.

A la primera gràfica, hi ha un concepte de delictes sense determinar el lloc on s’ han produït, concretament 8 robatoris que s’ han comés a les urbanitzacions, però que la policia local no pot determinar el barri ja que la informació facilitada pel cos de Mossos ( resum quinzenal ) no ho especificava. Després de insistir molt, i havent parlat amb el Sergent de la policia local, podem dir que desdes desembre  de 2018, aquesta situació s’ ha subsanat, gràcies a les gestions que la policia ha fet davant els Mossos d’ Esquadra.

Relació delictes urbanitzacions 2018.

Parc de bombers de SAV: moció de suport.

La primera setmana de febrer, PUSA va rebre un correu dels bombers voluntaris de SAV on es posaven de manifest una sèrie de mancances greus del propi parc de bombers, aquest correu va ser enviat amb anterioritat a la resta de partits del consistori i va donar lloc a una xerrada entre tots els partits del consistori per tal de resoldre aquesta situació. De fet, el parc va decidir la setmana anterior tancar el parc, per manca de recursos com a mesura de pressió i amb caràcter temporal.

Manca d’ aigua calenta, de cinturons de seguretat als seients de darrera dels camions, sense aire condicionat a l’ estiu ni equips de respiració autònoma suficients, vehicles vells i mancats de manteniment, o de cursos de formació, entre d’ altres deficiències. S’ arribat a l’ extrem que els mateixos bombers fan aportacions de diners cada mes per a comprar els material imprescindible per poder fer la seva feina.

Bombers SAV

Per aquestes raons tots els partits de l’ajuntament varen decidir aprovar amb caràcter d’ urgència una moció per tal de fer plenament operatiu parc de bombers i dotar-lo dels equips i material necessari per a la prestació del serveis que te encomanats. PUSA va insistir molt en que les mesures fossin concretes i reals, més que polítiques, per això varem proposar un punt nou a la moció inicial : “L’ Ajuntament de SAV es compromet a realitzar un estudi de les mancances actuals del parc de bombers i resoldre-les amb els seus propis recursos, en tant i quan la Generalitat no es faci càrrec de les seves obligacions competencials. Tanmateix, l’ ajuntament proveirà d’ una partida anual a càrrec del seu pressupost municipal per a la compra i manteniment dels equips i instal·lacions del parc, així com per a la millora de las condicions del servei del bombers voluntaris” a la qual cosa la resta de partits van estar-hi plenament d’ acord. Fruit d’ aquest consens va redactar-se la moció que podeu escoltar al vídeo del Ple del 7 de febrer.

Les dues mocions del PUSA no van ser acceptades a debat.

Joan SapéUna cosa es estar a favor de les mocions presentades  i altre no permetre la seva inclussió a l’ ordre del dia del Ple per a la seva discussió i votació. ERC i PDCat no van acceptar que les mocions sobre “Aprovació d’ un projecte per remodelar el pavelló Juan Sapé” i “Moció per elaborar un pla d’ inversions a les urbanitzacions ” es votessin, de manera que van quedar fora de l’ ordre del dia del Ple.

No entenem aquesta por a la democràcia, al debat i a l’ intercanvi de raonaments. Les mocions estaven justificades, ja que la no aprovació del nou pavelló deixava en l’ aire la subvenció de la diputació. ( 540.000 eur ) i la part que l’ ajuntament havia acordat assignar al mateix,  a càrrec del pressupost municipal. Per tant calia fixar noves prioritats d’ inversió per tal de no perdre la subvenció i destinar els més de 1.200.000 eur que tenia previst aportar l’ ajuntament a aquestes dues mocions complementàries.

 

 

NO al nou pavelló, si a més inversions a les urbanitzacions.

El nou pavelló d’ esports dotat amb un pressupost de més de 4.000.000 d’ euros no és una inversió prioritària, i més quan ales urbanitzacions tenim dèficits de serveis importants des de fa més de 40 anys. Amb els darrers fets ocorreguts aquesta setmana, estem convençuts que el projecte no serà aprovat i per tant l’ ajuntament disposarà de més d’ un milió d’ euros, més 500.000 euros de subvenció de la Diputació per invertir en altres projectes més urgents i necessaris. PUSA vol que aquest diners s’ inverteixin en la millora dels serveis de les urbanitzacions: xarxa d’ aigua, clavegueram, enllumenat públic, parcs, voreres i asfaltat i transport. Per aquesta raó hem presentat una moció alternativa a la del nou pavelló.
Tanmateix, PUSA no està en contra de la millora dels equipaments esportius de SAV, i estem per a la pràctica de l’ esport a Vilamajor en instal·lacions adequades per als nens i joves, per això proposem encarregar un projecte d’ adequació i condicionament integral de l’ antic pavelló Joan Sapé. En aquest sentit, presentem una segona moció que resolgui els problemes d’ aquest equipament avui obsolet.Mocio inverssions urb 2019

Mocio remodelació pavelló

No mentim al poble i entumem els errors.

En el comunicat del PDCat sobre el pavelló d’ esports, s’ ha dit que l’ oposició no va dir res en contra del projecte ni al rebre la convocatòria ni a la Comissió Informativa prèvia al ple de dijous. Intentar transferir la responsabilitat als partits de l’ oposició que sempre s’ han manifestat en contra del projecte, pensant que la gent s’ ho creurà, és francament lamentable. El nostre portaveu, a la comissió informativa va manifestar el rebuig al projecte de manera clara. Però com que les comissions informatives no es graven, pensen que la mentida no podrà ser rebatuda. En quan a la convocatòria del Ple, es tracta d’ un simple correu electrònic amb els punts de l’ ordre del dia i la documentació relativa a cada un d’ ells. L’ únic que es fa quan es rep, és indicar que l’ has rebuda, però res més.

Afortunadament, en el Ple de juliol, on es va parlar per última vegada del projecte de nou pavelló, si que es va parlar del tema, i així es va gravar. En aquella ocasió, l’ alcaldessa va manifestar que el projecte era un projecte compartit per tot l’ equip de govern i que no hi havia dubtes al respecte entre els socis de govern. Algú ens haurà d’ explicar aquestes disfuncions entre les paraules i els fets.

Us posem dos vídeos molt breus on PUSA manifesta públicament el rebuig frontal al projecte.

SAV ja podem dir que és el primer municipi subrealista de Catalunya.

Pavelló

Al juliol del 2018, els arquitectes del Consell Comarcal presentaven a tots els regidors el projecte de nou pavelló. O com ells deien, pista polivalent. Una pista d’ igual tamany que la de l’ antic pavelló Joan Sapé, però a diferència d aquesta, no homologada per la Federació de Handball ja que la nova pista no és de parquet flotant i per tant no permet fer competicions a les categories superiors. l’ any passat el equip femení va estar a tocar de pujar a una de les  categories que exigeixen aquest tipus de pista). Aquell projecte pujava uns 3.000.000 d’ euros. El 23 de gener de 2019 es fa la presentació oficial al Patronat. El cost del projecte ja no és de 3 milions si no de 4. Tots els veïns poden assistir i conéixer de primera mà el nou projecte. El dilluns 28, la convocatòria del ple municipal ja ho porta al punt de l’ ordre del dia per tal d’ aprovar-lo. I 1.30h absns de l’ inici del Ple, es suspén.

Un comunicat del PDCat publicat el diumenge al facebook ( no al web de l’ ajuntament, ni per correu als partits del consistori ) es limita a informar que 4 hores abans del ple, 2 regidors d’ ERC es van fer enrere, després de mesos donant suport al projecte.

Des de mesos enrere, l’ AMPA de l’ escola i les AAVV de les urbanitzacions s’ hi oposen juntament amb els dos partits de l’ oposició. Les raons del PUSA son clares:

 Abans de gastar-se 4 milions en un nou pavelló, caldria abans fer un estudi seriós del cost de remodelar l’ actual. Cosa que no s’ ha fet.

 Una inversió d’ aquest import no entenem que sigui prioritària per raó del mal estat de molts serveis bàsics al municipi, i en especial a les urbanitzacions. deteriorament de l’ asfalt dels carrers, fuites constants de aigua a les canonades, voreres amb rajoles trencades i plenes de retalls diferents, enllumenat poc eficient energèticament parlant, fanals rovellats, espais de esbarjo amb columpis trencats, etc) que si que son prioritàries i urgents.

 El lloc escollit per l’ emplaçament del nou pavelló és l’ actual pati de l’ escola Joan Casas, i finca idònia si en un futur cal ampliar l’ escola, ja que la darrera , es va menjar gran part del pati.

 Aprovació d’ una despesa de 1.600.000 eur en la primera fase de l’obra, i de 2.400.000 en la segona,  a 4 mesos de les eleccions impediria cap marge de inverssions al futur govern durant els propers 4 anys. Per tant, enteníem que caldria que fos el proper govern sorgit de les eleccions del maig de 2019 qui decidís tirar o no endavant aquest projecte.

 Una inversió com aquesta hauria de tenir el suport dels partits del consistori, de les AAVV, i entitats del poble, un acord de consens el més gran possible. Cosa que actualment no es dona.

Aquest arguments els hem manifestat tant a ERC com a PDCat des de l’ inici del projecte, sense que se’ns escoltés, ni molt menys se’ns fes cas. Finalment, la veu dels veïns, sovint amb més sentit comú que el que sembla haver al consistori, ha aconseguit aturar el projecte. Esperem que així sigui.

Gestions fetes en el tema dels reductors de vel·locitat a les Pungoles.

Amb data 15 d’ octubre ( Reg Entrada 2018E-RC-4646), PUSA va demanar a l’ ajuntament un informe per tal de col·locar reductors de vel·locitat a les Pungoles, ja que havia una demanda important dels veïns en aquesta direcció. De fet, actualment s’ estan recollint signatures per aquesta raó.

Avui ens han contestat amb un informe amb les possibles ubicacions d’ aquestes ( recuadres en vermell indicat el lloc ). Esperem que ara que ja hi ha l’ informe policial, d’ una vegada es possin els reductors de vel·locitat tan demanats i des de fa tant de temps.

Reductors Pungoles 2Reductors Pungoles 3

Reductors Pungoles 1