Festa Major de Les Pungoles: Tot un exit.

La I reedició de les FM de Les Pungoles van ser tot un èxit.  Al blog “Les Pungoles opina i viu” ja hi ha una referència amplia de les activitats organitzades per l’ Israel Sugranyes ( el nostre regidor ) i també la col·laboració de l’ Ajuntament de Sant Antoni. Ara toca gaudir de les imatges de la Festa i treure les conclusions positives i negatives.

Pel que fa a l’ organització de tots els esdevenimnts, podem afirmar que va ser un èxit rotund, gràcies a la feina dels voluntaris del PUSA ( Gràcies Jesús i Jose Maria ). Però també veïns de la mateixa urbanització, de Sant Pere i del mateix Fou van donar-nos un cop de ma per muntar les taules i servir les begudes.

La veritat es que l’ Ajuntament va fer curt, hi malgrat oferir-nos cava, no hi havia res per a la gent que no volia alcohol. Va ser una errada de tots, Ajuntament i Pusa. Però ens hem de quedar amb que hi va haver entesa entre govern i oposició per tal de organitzar l’ acte.

Van ser presents 40 vehicles, un Rugbi de 1920 era el més antic, també va venir una colla de Citroên 11 B dels anys 50, un Biscuter preciós i una colla de seats, renaults i citroêns dels anys 60/70.

A la foto podeu veure l’ entrada de Juan Trabal amb el seu Biscuter acompanyat per l’ organitzador de l’ esdeveniment ( Ferran Calvera ).

També volem destacar una nota negativa. La manca de previsió , diàleg i professionalitat del regidor de Governació. Que ens va deixar tirats, però això ja ho explicarem en un altre noticia.

Ara ens veiem a Sant Julià d’ Alfou el proper dissabte dia 23, tocant a la Rectoria.

Vichy Catalàn vol instal·lar la fàbrica de Cacaolat a Llinars si compra finalment l’ empresa.

Vichy Catalán presenta una oferta de fons per adquirir Cacaolat i construir la planta de Llinars.

L’ empresa de begudes va presentar dilluns al jutjat mercantil de Barcelona fons per un valor de 3 milions d’ euros per començar la compra de la firma de batuts, actualmente en concurs de creditors. L’oferta , però, no és només económica i la proposta de Vichy Catalàn contempla elements com el manteniment de la plantilla actual de Cacaolat i la construcción de la nova planta prevista a Llinars. L’ Alcalde de Llinars, Marti Pujol, ha assegurat que en cas que l’ empresa que  adquireixi finalment Cacaolat vulgui recuperar el projecte de tirar endavant la planta al municipi comptarà ambo el suport del Consistori. “Estarem a disposició de fer tot el que sigui  possible” afirma Pujol.

El trasllat de Cacaolat a Llinars va ser una molt bona noticia per al municipi ja que l’ empresa tenia previst fer una inversión de 40 milions d’ euros, i generar més de 100 llocs de treball. La planta de producción ocuparía 20.000 m quadrats i inclouria tres línees de producció.

El nou ajuntament haurà de fer un gran esforç per atraure indústries que vulguin instal·lar-se a Sant Antoni, tinguent en compte la competència de Llinars i Cardedeu.

Carta de l’alcaldessa als veïns de Les Pungoles.

El passat 4 de Juliol, l’ alcaldessa de SAV va enviar una carta a totas els veïns de Les Pungoles fent-se resó del malestar que hi ha a l’ ajuntament amb el tema dels contenidors i la recollida selectiva a tota la urbanització. En l’ esmentada carta, és constatava l’ estat d’ absoluta deixadesa dels contenidors del Pg del Montnegre i deixava anar que la responsabilitat d’ aquesta manca de comportament cívic era imputable als veïns de Les Pungoles. La carta acabava amb l’ advertència que de continuar així, els contenidors serien retirats, quedant tan sols els del C/ Girona.

PUSA entén que cal fer quelcom per resoldre el problema plantejat, que cal adoptar mesures sancionadores si cal, però que la retirada dels contenidors esmentats sense aportar solucions alternatives únicament agreujeran el problema en altres zones de la mateixa urbanització o de les veïnes.

PUSA ha demanat fer una reunió amb el regidor responsable de les urbanitzacions per tal de buscar alternatives que facin possible a l’ hora, el manteniment de la recollida amb un bon estat de higiene i manteniment dels contenidors.

Hi ha sol·lucions que cal estudiar com ara envoltar la zona de contenidors d’ una tanca que no els faci visibles ni accessibles per aquells que no son veïns de Les Pungoles. Instal·lar càmeres de vigilància tal com es fa al poble o estudir la recollida porta a porta de totes les deixalles, no sols d’ algunes com actualment succeeix. També es podrien retirar els contenidors de les zones més transitades i que per tant gent aliena a la urbanització que utilitza els carrers d’ aquesta per fer els seus desplaçaments no en tingués tanta facilitat per fer-ne us.

Retribucions del PUSA i dels seus regidors.

Us volem informar de les retribucions que el PUSA i els seus regidors percebran per part de l’ Ajuntament de Sant Antoni.

1º Per tenir grup municipal propi, 162 euros mensuals.

2º Per cada regidor, 18 euros.

3º Per assistència als Plens Municipals, 95 euros. ( un Ple cada dos mesos ).

4º Per assistència a les comissions, 57 euros .

Per tant el PUSA com a partit percebrà 198 euros mensuals per a fer front a les seves despeses.

Com a grup polític que romandrà a l’ oposició, únicament figurarem a dues comissions, la Informativa i la de Comptes. Manifestar també que PUSA va votar favorablement al manteniment de la retallada del 5% a les retribucions pels conceptes anteriorment mencionats.

Sessió pública constitució del nou ajuntament de SAV.

Sessió Extraordinària del Ple de l’ Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor.

 

El passat dia 07 de juliol de 2011 es va celebrar el primer Ple municipal per tal de acordar el règim de periodicitat de les reunions de la Junta de Govern Local, sessions plenàries i comissions especial de comptes i informativa. També va ser acordada la distribució de les diferents regidories, tinences d’ alcalde, composició de la Junta de Govern, retribucions dels membres de la Corporació i dels grups municipals, així com l’ aprovació de la modificació de la plantilla de personal de l’ ajuntament.

Finalment doncs queden atribuïdes les diferents regidories a :Mª Lluïsa Berdala de CiU, Alcaldia, acció social ciutadania i salut.

Pep Guardi: Cultura, urbanisme, obres i habitatge.

Florenci Llavina: Medi ambient, medi rural, parcs i jardins i ensenyament.

Núria Jordàn: Hisenda, participació ciutadana, comunicació i noves  tecnologies.

AIV tindrà amb Josep Ginesta la regidoria de Governació i serveis.

Jesús Lera ( d’ ERC Reagrupament ) les d’ Indústria, comerç i turisme.

i finalment Felipe Garrido per el PP la d’ Esports i Joventut.

PUSA, dins de la seva política de transparència vol posar en coneixement de tots els veïns de Sant Antoni les retribucions que com a formació política rebran els nostres regidors.

  • Retribucions Grup Municipal PUSA: 160 euros mensuals.
  • Retribucions Regidors PUSA: 18 euros mensuals per cada un d’ ells.
  • Retribucions assistència a Plens ( bimensuals ): 95 euros bruts per regidor.
  • Retribucions per assistència a comissions: 56 euros bruts.

Això suposa una disminució del 5% respecte de les retribucions de l’ anterior legislatura.

PUSA va votar afirmativament el manteniment de la rebaixa en les retribucions a percebre tant pels regidors com per els grups municipals.

 

PUSA va votar en contra de l’ augment del 51% en les retribucions percebudes per els regidors amb responsabilitats de govern, malgrat entendre que aquestes no son excessives atenent als límits marcats per la llei i que fixen com a sou per l’ Alcalde una quantia que oscil·la entre           i            euros, i entre            i         euros per cada regidor. Per tant malgrat entenem que la feina de regidor no es fàcil, i ha d’ estar retribuïda de manera digne, un augment com l’ acordat, en temps de profunda crisi no es èticament acceptable.

Accions del PUSA després de les eleccions municipals.

Us volem fer coneixedors de les Primeres accions del PUSA com a Grup Municipal.

Reunió amb el Sr Josep Mª Bosch, responsable del Patronat de Cultura. ( 31 de Juny )

Us fem un resum dels temes tractats en aquesta reunió:

  • Programar l’ emissió de Ràdio Vilamajor des de els locals socials de les diferents urbanitzacions.
  • Organitzar exposicions, concerts, i altres activitats culturals fora del nucli urbà, de manera que apropem la cultura a la gent que viu a les urbanitzacions.
  • Constituir associacions de veïns per tal que siguin aquestes quines gestionin les diferents activitats culturals.

El mateix dia varem mantenir també una Reunió amb l’ Alcalde de Sant Pere, Sr Llesuy on varem parlar dels següents temes:

  • Procés de Recepció de la part de la urbanització de Les Pungoles per part de Sant Pere. Ara per ara, l’ objectiu es passar a un nou règim de compensació. Hi ha la voluntat de recepcionar Les Pungoles de manera parcial sent el cost total de les obres a càrrec dels veïns, tot i això el Sr Llesui es compromet a buscar fórmules de finançament avantatjoses. PUSA segueix mantenint que s’ hauria de tenir en compte en una futura recepció, tots els ingressos per IBI, taxes, Llicències d’ obres, i altres impostos que els veïns de les urbanitzacions han anat pagant sense quasi contrapartides.
  • Ampliació del camí de la Farinera. Can Vila te un problema important d’ accés per carretera, per tant cal una solució que impliqui ambdós municipis. L’ Ajuntament de Sant Pere esta d’ acord amb finançar el 50% de les obres. Segons ens informa el Sr Alcalde, el cost total de l’ obra podria pujar uns 25.000 euros. PUSA manifesta que donarà suport a aquesta proposta si finalment arriba al Ple.
  • Demanem tanmateix que es retiri el recurs Contenciós administratiu contra l’ Ajuntament de Sant Antoni, per entendre que no és el millor camí per arribar a cap acord en tots aquells temes comuns que afecten els dos municipis.

Visites al web el mes de juny.

Com és normal, un cop passades les eleccions, el nombre de visites ha baixat una mica. No obstant haver tingut un12% menys de visites , l’ increment respecte els altres mesos segueix sent espectacular. Des de PUSA procurarem anant posant noticies que siguin útils pels veïns de les urbanitzacions. Però ja sabeu que podeu fer-nos arribar les vostres queixes i suggeriments per tal de plantejar-les als Plens Municipals o al menys per fer-les públiques. No seria la primera vegada que algun diari comarcal es fa reso d’ una noticia publicada al nostre web.

Gràcies per seguir-nos.

Neteja de la franja forestal. Es fa?

En David, veí del carrer Iuca d’ Alfou es va posar en contacte amb nosaltres per tal de fer-nos saber que aquest any, ningú els ha netejat els matolls que hi ha entre la seva parcel·la i la zona de bosc i conreus. Segons tenim entès, cada veí de les urbanitzacions paga un impost anual de 7 euros a la Diputació per aquest concepte. ( cobrat el passat mes de juny ). Però sembla que aquest any no s’ ha fet, o al menys no a tota la urbanització. Un altre veí de l’ avinguda Llinars s’ ha queixat del mateix al seu carrer. En aquest cas, creiem que l’ Ajuntament de Sant Antoni no te cap responsabilitat, ja que es limita a recaptar els diner i enviar-los a la Diputació. No obstant ho esbrinarem.

Si més veïns tenen aquesta mateixa queixa us preguem ens la feu arribar. Gràcies.

Ordenança manteniment de parcel·les. Qui la fa complir?

Un veí d’ Alfou ens envia aquesta fotografia ( Av Llinars de Sant Julià d’ Alfou ) d’ una piscina amb aigües estancades des de fa mesos i on les larves de mosquit s’ han instal·lat de manera permanent. PUSA ens preguntem de que serveix la normativa sobre neteja de la via pública. I més concretament de l’ article 34 d’ aquesta ordenança municipal i que textualment diu: ” Neteja i manteniment de solars. Els propietaris de solars i terrenys, tant si són de propietat pública com privada, hauran de mantenir-los lliures d’ escombraries, residus i en les degudes condicions d’ higiene, salubritat, seguretat i decòrum. És potestat de l’ Ajuntament la inspecció i realització subsidiària dels treballs de neteja a que es refereix l’ article anterior.”

PUSA portarà al Ple Municipal aquest problema endèmic de moltes de les parcel·les de les nostres urbanitzacions. I esperem que el nou Ajuntament posi mans a l’ obra en aquests assumptes.

L’ ABM recull la problemàtica dels vestuaris de Les Pungoles.

El passat dia 1 de juliol el diari l’ Actualitat del Baix Montseny recollia la noticia de l’ instal·lació dels vestuaris provisionals de les pistes esportives de Les Pungoles. L’ informació feia referència a que la millora, encara que provisional, havia estat possible gràcies a les denúncies fetes pels veïns, el blog Les Pungoles Opina i viu i el PUSA. Arrel d’ això, l’ Ajuntament de Sant Antoni va actuar amb rapidesa i va instal·lar els vestuaris dits. Aquest servei serà compartit entre els clients del restaurant la Terrassa i els usuaris de la piscina.