Obres Pou Camp de l’ Aviació.

Obres Pou Camp de l’ Aviació.

Fa uns dies que Sorea està duent a terme les obres d’ aprofundiment del pou del Camp de l’ Aviació ( Av Alfou ) i a tal efecte volem informar-vos de quin tipus d’ obra s’ esta fent i quin és la seva finalitat.
Actualment el pou que s’ esta aprofundint te uns 20 metres de longitud amb un cabal d’ aigua de 20m cúbics per dia, en front dels 290 que l’ altre pou d’ Alfou produeix.
El projecte preveu aprofundir fins els 140-160 metres l’ antic pou per tal d’ obtenir uns cabals d’ aigua de 300m cúbics per dia.
Malgrat l’ obra l’ executa Sorea, la paguem tots els veïns d’ Alfou, amb un cost de quasi 130.000 euros.

• 45.000 euros obra civil
• 56.000 euros bomba i equips instal•lats.
• 27.000 euros IVA

El nou Pou permetrà deixar de comprar aigua a Llinars per un import de 38.000 m cúbics, passant de consumir uns 62.000 m a consumir-ne 25.000.
L’ obra s’ha de finançar en dos anys, per tant els propers dos anys haurem de pagar uns 60.000 euros a Sorea.
L’ amortització de l’ obra es farà en 4 anys.

Això vol dir que els diners que la Junta disposarà per a obres durant els anys 2011-2012 serà sensiblement inferior a la de l’ any 2010 que va ser de 175.000 euros. Si comptem amb les despeses que el personal contractat costa cada any ( 105.000 euros), sembla prou clar que hauran de permanèixer aturats bona part de l’ any per manca de diners suficients per realitzar obres d’ importància. Tenir una brigada de cinc operaris pot resultar avantatjós si hi ha diners per destinar a obra civil, però que passa quan no n’ hi han?. Les nòmines s’ han de seguir pagant, malgrat que les feines de manteniment no requereixen de tanta mà d’ obra. Per què no utilitzar la brigada per recollir les escombraries i portar-les a les Deixalleries. S’ han de buscar fórmules per tal que la Brigada d’ operaris surti rendible.

Entrevista a l’ ABM el divendres 15 d’ abril.(1ª Part)

Calvera, de PUSA, assegura que com a partit “no tenim cap interès en perpetuar-nos a l’ Ajuntament”. El candidat afirma que el partit no continuarà si es recepcionen les urbanitzacions i s’ ofereixen els serveis adequats.

Que va crear el PUSABàsicament el fet que les urbanitzacions es troben en un estat d’ abandonament per part de l’ Ajuntament.. Paguem els mateixos impostos que la gent que viu al poble i no rebem els mateixos serveis. A més paguem a part una quota de propietaris que, d’ alguna manera, s’ utilitza per arreglar els serveis bàsics de la urbanització. Per això ens presentem, per demanar aquestes inversions que manquen.
Quines són les inversions que trobena faltar Les Juntes de Propietaris de les Urbanitzacions no recepcionades reben una subvenció. Amb aquests diners, i amb el que es recapta de la quota de propietaris, s’han d’ arreglar els carrers, les canonades, la llum, l’ asfalt….Tots els serveis que són bàsics . Però es clar, nosaltres ja paguem un IBI, unes taxes, uns impostos, que no s’ utilitzen per arreglar aquest serveis. Demanem que l’ Ajuntament es faci càrrec d’ aquests serveis.
A Sant Antoni es presenten diversos partits convencionals. No els representen?. La idea de PUSA va nèixer al si de la Junta d’ Alfou. Vam veure que ens faltava força de cara a negociar amb l’ Ajuntament, i que si no hi teneiem una representaciò forta difícilment aconseguiríem res. Anar a través d’ altres forces polítiques implica que la capacitat de desisió no la tens tu.
A eleccions passades ja hi ha hagut membres de urbanitzacions a llistes. No han lluitat prou per les urbanitzacions.? Als fets ens remetem. Les Pungoles fa 20 anys era una urbanitzacio de bandera i, amb els anys, s’ ha anat deteriorant. Alfou encara es manté més o menys bé de serveis, però hi ha unes mancances enormes que no s’ han solucionat.
Si PUSA és determinant per formar govern, estan disposats a entrar-hi. Amb qui?. Si. No som un partit amb una ideologia concreta. Ens és igual pactar amb ERC, amb Solidaritat o amb CiU, com si es presentés el PP. Si hi ha algun partit que vulgui complir amb el nostre programa no hi haurà cap problema amb pactar amb ells. I si cal assumir alguna responsabiliatat de gobern l’assumirem.
Si a la propera legislatura es resolguessin els dèficitas de les urbanitzacions del programa del programa de PUSA, el partit desapareixeria? Ara per ara, no ho sabria dir. Però la veritat és que la idea és no viure aire temps més enllà d’ una legislatura o dues màxim. Si aquesta legislatura assolissim le recepció de les urbanitzacions, també voldríem tenir un període de temps per comprovar que es presten els serveis. Això ho podem fer nosaltres o a través d’ unes associacions de veïns que es constitueixin. Cap problema, nosaltres no tenim cap interès en perpetuar-nos en res.
També opteu a l’ alcaldia?. Som conseqüents amb les nostres posibilitats. Nosaltres no lluitem per l’ alcaldia, som realistes. Hem de partir de la base que hi ha un 55 o un 60% de la gent que no viu a les urbanitzacions i sembla lògic que no traurem gaires vots d’ aquí. Per tant, partim de la meitat de l’ electorat. Si traiem 3 regidors podem estar molt satisfets.

(Fi de la primera part.)

Vestuaris Can Miret. PUOSC.

Després d’ haver llegit el blog de Les Pungoles, hem buscat una mica d’ informació sobre les inversions fetes a Can Miret provinents del Pla Unic d’ Obres i Serveis (PUOSC), que no és més que una subvenció concedida per el Govern Central als Ajuntaments per tal que facin obres d’ utilitat pública. Les inversions fetes a Can Miret han estat de 29.750 euros per la millora de la pavimentació dels carrers i 128.945 euros per a reformar els vestidors de la zona esportiva. De les pistes de “Padel” res se’ n diu, així que entenem que es tracte d’ una inversió directe de l’ Ajuntament.
No cal ser gaire intel•ligent per veure que a l’ anterior equip de govern i havia tres regidors amb residència a Can Miret, de manera que……..
Potser el dia que PUSA tingui algú dins l’ Ajuntament podrem començar a pensar en millorar casa nostra, però fins a les hores ens tindrem que aguantar.
Volem dir des de el PUSA que el fet que s’ inverteixi a Can Miret no ho hem d’ entendre com un greuge per a Les Pungoles, de fet , que es inverteixi a Can Miret es absolutament normal i necessari, el que ja no te lògica ni raó de ser es que no es faci també a les Pungoles.
Fixeu-vos bé com molts municipis estan propugnant la mancomunitat de serveis per tal d’ estalviar, no és podria fer això mateix dins les urbanitzacions de Sant Antoni?. Perque no un carnet ùnic per gaudir de totes les instal•lacions del municipi , estiguin a Can Miret, a Les Pungoles o al mateix poble?. Nosaltres, els de Alfou, no tenim ni tan sols piscines públiques, així que sempre tenim que buscar altres solucions fora de la nostra urbanització. Estaria força bé aprofitar les instal•lacions que ja tenim, però per fer-ho cal avanç rentar-los la cara i posar-les al dia de serveis i instal•lacions.

Assemblea Alfou 2011.

Assemblea de Propietaris d’ Alfou.
15 d’abril de 2011

Divendres passat es va celebrar la primera Assemblea de Propietaris d’ Alfou al nou local de La Rectoria amb una més que nombrosa assistència de públic, aproximadament 100 veïns es van apropar a La Rectoria per participar-hi.
La Junta va preparar un Power Point amb les dades més importants de les obres fetes l’ any 2010 i les previstes al 2011. La organització va ser bona i la Junta va demostrar coneixements sobre les qüestions tractades. Es va trobar a faltar un recolzament amb números i xifres exactes dels costos de les diferents obres fetes a la urbanització.
La Junta va ser preguntada al respecte en dues ocasions però la resposta va ser que els aclariments de despeses es farien a l’oficina i no pas a l’ Assemblea. El problema es que a l’ oficina la secretària en molts casos no sap ni coneix el cost de cada una de les partides del balanç anual, ni tan sols els projectes que s’ estan executant en cada moment, de manera que ha d’ ésser un mateix qui intenti trobar les factures corresponents a cada obra o despesa, la qual cosa no sempre resulta fàcil. Per exemple, es va preguntar quin havia estat el cost de les obres a la carretera de Llinars ( Can Suari) i les xifres van oscil•lar entre els 12.000 euros i els 30.000.
Com a fets remarcables de la reunió es van manifestar els següents:
1. L’ augment de la despesa del enllumenat públic en un 15% malgrat haver instal•lat reductors de flux a tota la urbanització
2. També es va fer menció de l’ increment de les despeses en les taxes per deixalles i escombreries que van augmentar un 40% en els darrers 4 anys. La Junta informa que el seu cost seguirà pujant ja que està previst el tancament de la deixalleria de Palau Tordera i per tant caldrà anar a portar la brossa més lluny.
3. L’ Assemblea autoritza a Gas Natural per tal que estudiï la possibilitat d’ instal•lar gas ciutat a tota la urbanització sense cost per als veïns llevat de la connexió de cada parcel•la a la xarxa comuna.
4. Personalment vaig preguntar sobre quina era la postura de la Junta sobre la possible recepció d’ Alfou per part de l’ Ajuntament. Un veí va demanar una assemblea específica per tractar aquest tema, però la proposta no va ser acceptada per la Junta. Farem un escrit sol•licitant que es faci aquesta reunió.
5. Dins les previsions de despeses futures volem destacar l’ aprofundiment del pou del Camp de l’ Aviació, tema que tractarem en una notícia expressa a nostre web.

Aspectes positius de l’ Assemblea:
• Alta participació dels veïns.
• Tant el Joan Miquel com l’ Adam van demostrar en general, un bon coneixement de la matèria tractada.
• L’ inauguració del nou local.
• Millora del rendiment de la nostra xarxa d’ aigua.

Aspectes negatius:

• Dos membres de la Junta constituïda l’ any passat no van assistir ni a la Junta del 2009 en la que van prendre possessió, ni tampoc a la primera del seu mandat. La qual cosa posa de manifest que son membres posats per complir amb els estatuts, però que no tenen cap participació en les deliberacions que es prenen en el seu sí.
• L’ oficina de la Junta no ressol els dubtes dels veïns, entenem que la seva secretària hauria de conèixer amb profunditat els temes que gestiona la Junta i donar als veïns tota la informació sobre els costos de les obres i planificació de la seva execució.
• La Junta no ha fet els deures en el tema de les subvencions que dona l’ Ajuntament a les Juntes de Propietaris, ja que aquesta disminuirà un 10% durant el proper any, a més de haver-se perdut la subvenció de les Festes Majors que ja no es percep des de fa 3 anys.

PUSA vol posar de manifest l’ absoluta manca d’ interès per part de l’ Ajuntament en relació als temes que afecten les urbanitzacions. El fet que no s’ anuncies al seu web la convocatòria de l’ Assemblea i que tampoc fes acte de presència cap dels membres de l’ actual equip de govern ( CiU) demostra que per l’ Ajuntament no som gaire importants.
Lamentem també que la resta de partits no fessin acte de presència malgrat cap de nosaltres va ser convidat a assistir-hi. Resulta força complicat treballar per les urbanitzacions sense conèixer de primera mà els problemes que tenen i que es possen de manifest d’ una manera més participativa a les Assemblees anuals que celebren els seus veïns.

Plans d’ evacuació a les urbanitzacions de Sant Pere.

L’ Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor va presentar els nous plans d’ evacuació dels barris de Vallserena, Can Vila, i Can Ram. Aquests plans d’ evacuació han estat realitzats per la Diputació de Barcelona a petició de l’ Ajuntament. Membres dels bombers i ADF van explicar als veïns els diferents plans d’ evacuació, que son diferents per a cada sector. Les xerrades informatives tenien per objecte familiaritzar els veïns de les normes bàsiques i protocols d’ actuació en casos d’ evacuació per emergències , les diferents sortides de cada urbanització, llocs de reunió, etc.
L’ Ajuntament va informar que fins el 30 d’ abril recollirà les peticions i suggerències dels veïns sobre aquest plans. A tal efecte s’ han repartit unes carpetes amb tota la informació.
Malauradament, a Sant Antoni això no es considera important, ja que cap de les tres urbanitzacions ( Can Vila ja te un pla de Sant Pere) te plà d’ emergències, ni s’ ha informat de les normes bàsiques d’ actuació en cas de incendi o situació anàloga. Potser les Juntes de propietaris haurien de posar-se les piles i demanar a l’ Ajuntament que elabori un pla per a les urbanitzacions del nostre municipi.
Noticia estreta del diari El 9 nou

Assemblea Propietaris de Les Pungoles.

A les 9h del matí, tant l’ Israel com un servidor, vàrem anar a la Sala per tal d’ escoltar tant el que deien els veïns de Les Pungoles com els membres de la seva Junta. Val a dir que d’ entrada el treball organitzatiu de la Junta va ser força bo, l’ exposició clara i entenedora, encara que per descomptat hi hagin divergències en temes concrets que afecten la urbanització.
Unes 40 persones es van aplegar a l’ acte. Entenem que potser caldria també una mica més de compromís per part dels veïns. Tots tenim dret a queixar-nos, però també hauríem de tenir el deure d’ assistir-hi.
Jo personalment voldria destacar els temes de més interès per als veïns de les urbanitzacions, no sols de Les Pungoles, si no de la resta.
Es va tractar el tema de la recepció ( que l’ Ajuntament assumís les competències de la Junta de Propietaris ) i se’ns va informar que havia hagut el dia abans una reunió entre l’ Alcalde de Sant Pere i els membres de la Junta en la qual, el Sr.Llesuy es va comprometre verbalment a recepcionar la part de Les Pungoles dependents de Sant Pere. Va oferir passar del règim de compensació al de cooperació. Aixó voldria dir que Sant Pere es faria càrrec de tots els serveis bàsics de la urbanització que pertany al seu municipi.
Un altre dels temes tractats va ser el del Recurs Contenciós Administratiu interposat per la Junta contra els dos Municipis. Des de el PUSA entenem que aquesta via és la més costosa en temps i diners i que no sempre assegurarà un resultat adient als interessos dels veïns de Les Pungoles. Potser la via Política és més eficaç per tirar endavant aquest projecte de recepció.
Una cosa interessant que va fer la Junta va ser la contractació d’ un informe sobre la xarxa i manteniment del servei d’ aigua per tal de constatar el seu estat de conservació i poder comparar-ho amb la facturació real que els cobra la companyia d’ Aigües. Aquest problema es també un dels mal de caps d’ Alfou. Com saber que la facturació del consum d’ aigua de boca es el realment consumit pels veïns? Les companyies es neguen a facilitar les dades dels clients particulars, de manera que no és possible contrastar les dades.
A les 11:30 va acabar l’ Assemblea sense que cap altre representat polític, llevat dels del PUSA fes acte de presència.
El proper divendres serà la Junta d’ Alfou i de ben segur que quan vegin el nostre web i el de Les Pungoles Opina i Viu canviaran ràpidament de parer i assistiran. Malgrat ho facin per raons polítiques i electorals, no estaria de més que assistissin.
He de dir que tant l’ Israel com jo, hem anat assistint a les assemblees de propietaris de les nostres respectives urbanitzacions des de fa forces anys, i que el fet d’ anar-hi també aquesta vegada no te res d’ estrany.
Us esperem al Fou el proper divendres a les 21.00h.

Fira d’ Entitats a Sant Antoni.

Aquest passat cap de setmana va celebrar-se la Fira d’ Entitats i Comerciants de Sant Antoni amb una assistència de prop de 3.000 persones. Van haver 46 parades, 10 menys que l’ any passat. Les raons d’ aquesta disminució cal trobar-les a la crisi econòmica que viu el municipi, amb menys comerços que fa un any.
van estar representades les associacions esportives, el comerç, la Creu Roja, Càrites els gegants de Sant Antoni i també nombrosos partits polítics.
La notícia va ésser publicada el divendres dia 8 d’ abril a l’ ABM

Dades de visites al web del PUSA del mes de març.

Les dades del mes de març de 2011 son fins ara les millors dels darrers 5 mesos que el web es operatiu. Si això sumem l’ increment de amics del facebook podem ser força optimistes pel que fa a la marxa del nostre projecte.
Hem tingut una mitjana de 41 visites per dia, la qual cosa suposa un increment del 40% respecte del mes de febrer.
El nombre d’ accessos per dia ha estat de 550, un 12% més que el del mes anterior i quasi un 50% més respecte de Novembre de l’ any passat.
Hem tingut 1.114 visites, un record absolut per al PUSA, la qual cosa implica un augment del 32% respecte de febrer.
Aquesta pàgina mai ha estat una pàgina d’ informació política , si no que hem tractat de convertir-la en un referent, un punt de trobada per a tots els veïns on puguin de manera ràpida trobar la informació i les notícies que ocorren a les nostres urbanitzacions.
La notícia més visitada ha estat la titulada “pals a les rodes” amb un 30% de les visites i la segona amb un 5% la de la gent del PUSA.
Moltes gràcies a tots per el vostre suport. Seguirem trevallant per fer d’ aquesta pàgina un punt d’ informació per a tots el veïns de les urbanitzacions.
Ara, a aconseguir arribar als 100 amics al facebook.

Pals a les rodes.(I part )

El passat dia 28 de març es va publicar el Decret de convocatòria d’ eleccions municipals que tindran lloc el proper 22 de maig. Segons estableix la llei electoral, des de la proclamació de les eleccions es ja s’ han de constituir les Juntes Electorals, Central, Provincial i de Zona.
El termini per presentar els representants dels partits acaba el dia 6 d’ abril. Si no els has presentat en aquestes dates, no pots concórrer a les eleccions.
La primera trava que ens hem trobat ha estat que a la JEC (Junta Electoral Central) t’ atén un robot que sempre diu el mateix missatge, missatge que no t’ aclareix res. Truquem a l’ ajuntament de Granollers i tampoc saben res. A internet no hi ha un web centralitzat que resolgui els dubtes, ni cap persona a la que puguis adreçar-te per fer consultes.
El dia 30 de març anem a la JEZ ( Junta Electoral de Zona ) de Granollers per tal que ens informin d’ on he de presentar els documents i com fer-ho. ( per fax, carta certificada, presencialment, burofax, etc.). Ningú em sap dir el que. Els preguntem si no hi ha un registre únic per presentar tota la documentació ( així ho marca la llei del procediment Adm Comú). Es a dir, que jo entrego tota la documentació a la JEZ i ja seran ells qui la facin arribar a la Junta Electoral competent. La resposta es negativa. Em diuen que presenti la documentació del nomenament del Representant General a Madrid i així segur que arriba. Ho fem per fax i correu certificat.
Dia 1 d’ abril, data per la constitució de la JEP ( Junta Electoral Provincial ). Vaig a Barcelona a presentar els documents de Representant Provincial i de Candidatura. Abans he tingut que buscar per internet on estava la seu, i sorpresa, no hi ha seu, ni pagina web, ni res de res. Trobem dues adreces ( Balmes 7 i Rda de Sant Pere ). Anem a la segona però allí no hi ha res, així que anem a la del C/Balmes. El guarda de seguretat ens informa que la Junta encara no s’ ha constituït, i que no ho farà fins el dia 4. El dia 4?, però si el termini per presentar-ho tot acaba el dia 6?.
Dia 4 d’ abril, de nou anem a Barcelona per entregar la documentació. Son les 10.00h i la JEP no s’ ha constituït. Truquem als mitjans de comunicació, però no sembla que estiguin massa interessats. Fem unes trucades i finalment ens diuen que a les 14:30 h es constituirà.
A les 17.00h presento els papers a dues funcionaries que no tenen gaire idea del que porten entre mans. Hem presentat la documentació que acredita el Representant general, Provincial i de candidatura, així com el Administrador General. A data d’ avui encara no hem rebut confirmació que el Representant General ha estat designat legalment per la JEC. No entenc res.
Per presentar el Representant Provincial, cal que el Representant general hagi estat nomenat, ja que és ell qui el designa. Però no tenim cap comprovant que la designació ha estat admesa.
La conclusió a la que acabes arribant es que els partits petits, d’ àmbit local estan totalment desamparats.

Continuarà