El 9 Nou recull les denúncies del PUSA relatives a la fàbrica de tints de Can Vila.

El divendres dia 13 de gener, a la edició del diari El 9 Nou es recollia la resposta que l’ Ajuntament havia donat per el problema del mal estat de l’ antiga fàbrica de tints de Can Vila. En un apartat de la noticia comenten:” El grup municipal del partit de les Urbanitzacions de Sant Antoni, (PUSA),va denunciar públicament el perill que suposa l’ estat de deixadesa de la fàbrica i va demanar que es requerís els propietaris per tal de tancar l’ accés. A finals d’ any, el PUSA va publicar unes fotografies de la nau ( encara amb sostre ). En el moment en que vàrem fer les fotografies, gent sense recursos estaven retirant ferro i material abandonat del seu interior.”

Reconforta realment veure que finalment la feina del dia a dia, per tal de millorar les urbanitzacions i el poble de SAV, interesa a la premsa i a la gent. Que allò que denunciem no cau en l’ oblid i que potser arran de la nostra noticia, finalment es tanqui de manera segura l’ antiga fàbrica i no tinguem que lamentar danys personals.

Un any del web, un any de molta feina feta.

Un resum de les visites, nombre de usuaris, arxius etc que durant aquest any de funcionament del web ha tingut el PUSA.

Darrera d’ aquest números hi ha un munt de hores de feina. Fer una noticia no sempre es senzill, no n’ hi ha prou amb copiar-la d’ un diari o un web comarcal. En molts casos impliquen una feina veritable de recerca. Cal anar a parlar amb els veïns com en el cas dels robatoris de l’ estiu, fer les fotos, editar-les, contrastar la informació amb la policia, etc. En molts casos aquestes noticies han estat recollides per diaris locals, la qual cosa posa sobre la taula que la informació que PUSA dona es considera veraç.

Hem publicat 256 noticies referides a les urbanitzacions o al poble, amb quasi 100 comentaris dels nostres seguidors, hem engegat nous projectes, com per exemple el de enregistrar els Plens per fer-los públics, i de ben segur en començarem d’ altres.

Hem tingut quasi 60.000 visites i 106.000 pàgines consultades. Naturalment aquí hem de tenir en compte els “robots” de propaganda que poden arribar al 80% de les visites. En qualsevol cas, estem parlant de 12.000 visites en un any amb un promig de 300 nous visitants per mes ( 1.500 visitants nous sense depurar “Spam” ).

En qualsevol cas, aquest web no seria res sense les vostres visites, el fet de veure que constantment creix el nombre de persones que ens consulten ens fa reprendre aquesta feina amb més ganes.

Gràcies a tots per el recolzament i la confiança.

L’ Ajuntament respon.

El dia 30 de Desembre PUSA va publicar la situació de la fàbrica de tints a Can Vila, denunciant l’ estat de deixadesa de la instal·lació. El divendres el diari ABM recollia la noticia a les seves planes. Doncs bé,  hem de dir que en aquesta ocasió l’ Ajuntament de Sant Antoni ha estat àgil i ha presentat ràpidament  ( amb data de 2 de gener ) un requeriment a l’ esmentada empresa i als seus propietaris per tal que resolguin la situació creada. Volem manifestar des de PUSA que, de la mateixa manera que critiquem les actuacions del consistori quan entenem que no son les correctes, també és de justícia felicitar a la regidoria d’ urbanisme quan actuen amb eficàcia i celeritat. PUSA entén que aquest ha de ser el camí a seguir, un camí de col·laboració i entesa.

L’ ABM recull la noticia de la fàbrica de Tints.

El divendres dia 23, el diari comarcal l’ Actualitat del Baix Montseny recollia a la secció de Vilamajor, la noticia que varem publicar al nostre web. Esperem que aquest ressò tingui la seva influència en la resolució de problema denunciat. Fem una crida a tothom per tal que eviti transitar per la zona de la fàbrica i dels pous ja que el perill és evident. Estem segurs que l’ Ajuntament farà les gestions oportunes amb els propietaris de l’ empresa per tal de donar-hi una solució adequada al problema.

Poble som tots.

Fa uns dies, parlant amb un veí de Can Vila, ens deia a l’ israel i a un servidor que el sistema d’ informació SMS que havia impulsat l’ Ajuntament de SAV no incloïa les urbanitzacions de Can Miret, Can Vila ni Les Pungoles. Així que l’ Israel, regidor del PUSA va posar-se a corroborar la informació, i fruit d’ això es va publicar el dia 20 a Les Pungoles Opina i Viu l’ article que podeu veure a : http://www.lespungolesopina.com/2011/12/desigualtats-en-la-web.html

Des de PUSA, farem la oportuna reclamació per tal que aquesta discriminació es corregeixi i que al menys en aquest tema POBLE HO SIGUEM TOTS.

Fàbrica de tints Can Vila.

Una de les queixes més reiterades que hem rebut dels veïns de Can Vila és la del estat d’ abandonament en que es troba l’ antiga fàbrica de tints tocant al C/ Carlet. L’ esmentada fàbrica no te cap tanca que impedeixi accedir al seu interior, algunes parets estan malmeses i hi ha restes de productes perillosos com ara bombones de butà i uns pous sense tancar tocant a l’ empresa. Els pous son realment perillosos ja què qualsevol nen o persona despistada podria caure i difícilment ningú s’ en assabentaria.

Recentment tal com va publicar el 9Nou, una part del sostre de l’ antiga fàbrica va caure. En el moment en que varem fer les fotografies que il·lustren la noticia, gent sense recursos estaven reirant ferro i material abandonats del seu interior. Si el sotre hagués caigut estant alguna d’ aquestes persones dins la nau, el dany seria ara irreparable.

PUSA demanarà amb caràcter immediat que es requereixi als actuals propietaris per tal de tancar l’ accés a la fàbrica i que es segellin els pous de manera definitiva. No hem d’ esperar que succeeixi una desgràcia per tal d’ actuar amb la màxima celeritat.

Com podeu veure els pous son difícils d’ apreciar des de una perspectiva zenital, de manera que encara és més complicat veure’ls a peu, ja què la vegetació els tapa parcialment.

La proposta serà presentada al proper Ple Municipal per tal que abans d’ any haguem resolt el problema, encara que sigui de manera provisional.

Repartiment d’ informació del PUSA.

Aprofitant els dies de festa que els companys del PUSA hem tingut amb el pont de la Constitució, hem repartit entre els veïns de les urbanitzacions un Díptic informatiu on tractem d’ explicar de manera resumida les propostes fetes a l’ ajuntament per el nostre Grup Municipal i les gestions que davant el mateix hem presentat en nom dels veïns.

La nostra intenció és la de mantenir els nostres veïns i votants informats de tot allò que fem. Com a Regidors tenim en vers tots vosaltres una responsabilitat que procurarem no defraudar. PUSA entén que el camí que hem de seguir, malgrat estar a l’ oposició, no és altre que treballar presentant idees, projectes, propostes i queixes per tal que les urbanitzacions segueixin tenint veu i força a l’ ajuntament. Ja han passat 6 mesos des que vam entrar al consistori amb dos regidors i per això us hem volgut presentar aquest balanç de fi d’ any.

Gràcies a tots per la confiança.

Revista municipal SAV.

Aquests dies haureu rebut la revista que edita l’ ajuntament de SAV, si l’ heu llegit, al final hi han unes paraules de tots els grups municipals a l’ ajuntament. Simplement ens agradaria fer una correcció sobre l’ escrit publicat per ERC-Reagrupament ja que el que es diu no es del tot exacte, per no dir cert. ERC-Reagrupament diuen al seu escrit i en relació a les noves relacions amb l’ ajuntament de Sant Pere que “un dels projectes més significatius ha estat la contribució decisiva en l’ aprovació de la creació d’ una comissió per estudiar i realitzar la millora de l’ accés a la Urbanització de Can Vila al seu pas per La Farinera. L’ acord assolit amb els companys d’ ERC de Sant Pere ha estat determinant per resoldre d’ una manera ràpida el desbloqueig en les negociacions entre els dos equips de govern.” La veritat és que ERC-Reagrupament havíem acordat presentar una moció conjunta PUSA-ERC-Reagrupament sobre l’ ampliació i arranjament del camí de la Farinera, però que ERC de Sant Antoni va voler tirar endavant la proposta sense nosaltres. Aquesta proposta va ser presentada i anunciada a la premsa el 9 de setembre com la gran aportació de ERC-Reagrupament als problemes de mobilitat de Can Vila. Pocs dies després de publicada la noticia als diaris ( ABM i El 9 nou ) van retirar la proposta que mai va arribar a entrar a ser discutida al Ple del 29 de Setembre.

La realitat no es altra que CiU va vetar la proposta de ERC-Reagrupament de Sant Antoni per tal de fer-la pròpia i no donar cap redit polític a uns dels partits minoritaris del govern i un altre de l’ oposició. Dir que l’ aportació d’ ERC-Reagrupament de Sant Antoni ha estat decisiva per desbloquejar el problema es com a mínim inexacte, tenint en compte que mai la van arribar a presentar formalment.

Polèmica amb la instal·lació d’ antenes a les Urbanitzacions.

Polèmica per la instal·lació de antenes de telefonia mòbil a Les Pungoles.

L’ Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor va proposar a la Junta de Propietaris de Les Pungoles i Can Miret, la instal·lació de dues antenes de telefonia mòbil a les zones esportives d’ ambdues urbanitzacions. Molts veïns s’ han mostrat contraris a la instal·lació de les referides antenes per temor als seus efectes nocius i per l’ impacte visual que comportarien per a la urbanització.

Segons hem pogut saber, actualment els sistemes de connexió a Internet son bàsicament 4:

ADSL: a través de la línea de telèfon convencional i subjecta al estat de la línea telefònica, de manera que si la línea es vella,  o te una manca de manteniment, la connexió es més dolenta o menys.

Wiffi: Sistema d’ amplificació del senyal des de un punt de recepció. El sistema wiffi va sense cablejat, per ones entre antenes. Antenes petites i que emeten unes ones de ràdio inofensives. El problema d’ aquest sistema es que a més gent connectada, menys velocitat de connexió. Un problema afegit seria de tipus legal, que entenem els serveis jurídics de l’ Ajuntament haurien d’ estudiar.

Cable/fibra òptica: Sistema força ràpid de connexió, millor que la resta però car d’ instal·lar. Requereix una obra civil important que cap empresa voldrà finançar donat l’ escassa densitat de població de les urbanitzacions.

Telefonia Mobil/ 3G: És tracta del sistema de connexió via telèfon mòbil. La majoria d’ aparells com els mòbils amb internet, les tablets o ipads ja funcionen amb aquest sistema de connectivitat 3G. Aquí el problema es que si no hi ha bona cobertura de telèfon mòbil, no hi ha una bona cobertura d’ internet. La solució passa per instal·lar antenes de telefonia mòbil que tenen tan mala premsa.

L’ Ajuntament de SAV ens ha ofert la possibilitat de connexió via telefonia mòbil, això implica necessàriament la instal·lació d’ antenes de dimensions gens despreciables i amb uns riscos no contrastats en vers la salut humana, però que ens fan que pensar. En tot cas, PUSA entén que l’ Ajuntament simplement ens posa damunt la taula aquesta possibilitat i que haurem de ser els veïns de les urbanitzacions qui decidim que volem fer. PUSA proposarà al proper Ple Municipal que no s’ adopti cap decisió sense haver-la abans estudiat a fons i que s’ estudiïn alternatives a les antenes de telefonia mòbil tal com el sistema de connexió wiffi per a totes les urbanitzacions, amb un cost perfectament assumible.

PUSA també entén que estem davant un tema prou important com per que l’ ajuntament instés a les Juntes de Conservació a convocar conjuntament amb la regidora responsable de les urbanitzacions, una reunió amb els veïns per tal d’informar-los de la proposta de Movistar i dels pros i contres d’ aquesta.

Per últim, entenem que si es dona llum verda per part del veïns a la instal·lació de les antenes, caldria obrir un tràmit d’ informació pública per tal que tots els contractistes puguessin fer l’ oferta més econòmica possible.

Controls policials estàtics a les urbanitzacions.

Malgrat cap de les 10 propostes plantejades al Ple del dijous passat,( 29/09/2011) sobre mesures de seguretat a les urbanitzacions ,va ser aprovada per l’ equip de govern, hem de manifestar que la policia local de Sant Antoni si que ve aplicant una de propostes fetes per PUSA , concretament la primera, relativa a l’ establiment de controls d’ entrada i sortida als accessos de les urbanitzacions.