Valoració dels resultats del procés participatiu Pressupostos 2019

Des de PUSA, valorem la iniciativa de fer participar a la ciutadania en la desisió d’ on cal invertir els diners de tots per millorar el nostre municipi, i entenem que la ciutadania ha participat de manera notable en la presentació de projectes i propostes, més de 75. Ara bé, el fet que tan sols 11, hagin estat acceptades per a ser votades ha creat, al nostre entendre una certa decepció entre aquells que van dedicar tems i esforços per presentar-les.

No hi ha dubte que la participació en l’ elaboració de propostes ha estat molt més engrescadora per als veïns que no pas la votació d’ aquelles que l’ ajuntament ha considerat objecte final de votació.

El fet que sols 116 persones hagin votat una de les 5 propostes presentades ( el 1,8% del total de persones que podien votar ), demostra que el plantejament no ha estat el més encertat.

Resultats pressupostos participatiusDe les més de 75 iniciatives ( 11 de les quals eren presentades des de les urbanitzacions ), sols 1 fa referència a una millora per a elles. Per tant, quasi la meitat dels veïns de SAV, s’ han vist orfes de tota inversió per a les zones on viuen.

Creiem que la participació dels veïns s’ ha de plantejar des de altres fórmules més justes i amb criteris clars i objectius que no portin a mals entesos. Les respostes tècniques que en alguns casos s’ han donat per desestimar projectes son clarament discutibles i inclús contradictoris amb altres que si han estat acceptats. Confiem que el proper pressupost subsani aquest defectes i faci que els veïns sentin seves realment les propostes que votin.

Propostes guanyadores

Obres a les urbanitzacions i al municipi.

Segurament es casualitat, però aquest mes de març han començat o han acabat un bon nombre d’ obres, tant a les urbanitzacions com al poble.

Parc oficina Alfou

  • S’ ha arranjat amb taules i cadires, escales noves, un biblioniu i un cartell expliatiu al parc de darrera l’ antiga oficina d’ Alfou.
  • S’han canviat els llums del camp de fútbol de SAV.
  • S’ ha fet una nova tanca a l’ escola Joan Casas.
  • S’ ha asfaltat una part del carrer Freixa a Alfou.
  • S’ha comprat un nou vehícle de policia.
  • S’ estan acabant els treballs d’ asfaltat del pàrking del costat del nou supermercat Bonpreu.
  • S’ ha possat una tanca i plantat arbres a la zona verda del c/ bruc amb Avda Cardedeu.
  • S’ han reparat pedaços a l’ asfalt al C/ Encantats de les Pungoles.

I està previst que comencin les obres dels reductors de velocitat a Can Miret i Pungoles. Encara que no tenim la data exacte.

Tan bon punt, tinguessim eleccions cada any per donar un impuls a les obres que tan ens calen.

Prohibició de fer foc al bosc. Març a Octubre de 2019

Com cada any, l’ajuntament ha publicat el Ban on es prohibeix encendre foc fins al 15 d’ octubre. També, com cada any, PUSA demanarà la relació d’ expedients de manteniment de les parcel·les i l’ estat d eles franges forestals que venim pagant els veïns de les urbanitzacions. Tanmateix, la moció presentada per l’ abertura de nou del parc de bombers, anava en aquesta direcció. S’ apropa la primavera i l’ estiu i hem d’ estar preparats per evitar ensurts com els dels darrers incendis de Sant Pere i Cardedeu dels passats anys.

Prohibicio d efer foc 2019

Junta Local de Seguretat del 23 de gener 2019.

El dimecres 23 de gener, a les 11.00h, va celebrar-se la JLS ( Junta Local de Seguretat ) amb la presència dels responsables de Mossos d’ Esquadra, Guàrdia Civil, Delegat de la Generalitat, Policia Local i Regidors.

JLS 2019

Segons les dades mostrades pel cos de mossos, SAV no te un problema important de  seguretat en comparació amb altres municipis, de fet, durant el 2018, els delictes no han augmentat, si no que s’ han reduït en un 4,6% pel que fa a robatoris amb força.

Per la nostra part, varem voler matitzar aquestes dades ja que és lògic que el nombre de delictes al municipi, sigui inferior al d’ altres amb més població. Per això varem demanar les dades de robatoris per cada 1.000 habitants. Els representants dels Mossos d’ Esquadra ens van comentar que aquestes dades eren d’ us intern, però de fet, fent una ullada per internet, hi ha informes de balanç dels propi cos de Mossos que desglosen els delictes per el nombre d’ habitants.( informe de Mossos Balanç de Seguretat i Activitat Policial del 2016 ). Així doncs, Tortosa amb una població de 33.000 habitants te un nombre de delictes de robatori a domicili de 78, és a dir 2,3 robatoris per cada 1.000 habitants (web Tarragona Digital ), mentre que SAV amb una població de 6.000 habitants presenta un nombre de 8 robatoris cada 1.000 habitants. ( Gràfica de poblacions i delictes ). L’ índex de robatoris amb força a domicilis a Catalunya és de 3,65 per cada 1.000 habitants. Per tant, dir que a SAV tenim unes dades inferiors respecte d’ altres municipis, és amagar la realitat.

D’ altra banda, el nombre de robatoris en domicili a SAV  ha estat de 48 l’ any 2018, però d’ aquest 45 han estat a les urbanitzacions, és a dir en una franja de població d’ unes 2.500 persones. Per tant, 18 robatoris per cada 1.000 habitants, per 0,85 per 1.000 habitants al núcli urbà de SAV. Així ho varem manifestar a la Junta Local de Seguretat, insistint en que el problema de manca de seguretat no és al poble, si no a la periferia i que per tant s’ havia d’ actuar en conseqüència.

PUSA va proposar més mesures per previndre els robatoris; tancar camins rurals durant unes hores, establir enganxines als cotxes dels residents per identificar-los com a veïns, concloura i tancar el perímetre del municipi amb més càmeres, comprar un dron per actuar de suport als cotxes patrulla i posar vigilància privada si no fos possible incrementar el nombre d’ agents de la policia local. Aquestes mesures van ser considerares per l’ intendent dels Mossos de Granollers com una eina més a utilitzar i per tant de possible aplicació si l’ ajuntament ho considerava adient.

A la primera gràfica, hi ha un concepte de delictes sense determinar el lloc on s’ han produït, concretament 8 robatoris que s’ han comés a les urbanitzacions, però que la policia local no pot determinar el barri ja que la informació facilitada pel cos de Mossos ( resum quinzenal ) no ho especificava. Després de insistir molt, i havent parlat amb el Sergent de la policia local, podem dir que desdes desembre  de 2018, aquesta situació s’ ha subsanat, gràcies a les gestions que la policia ha fet davant els Mossos d’ Esquadra.

Relació delictes urbanitzacions 2018.

No mentim al poble i entumem els errors.

En el comunicat del PDCat sobre el pavelló d’ esports, s’ ha dit que l’ oposició no va dir res en contra del projecte ni al rebre la convocatòria ni a la Comissió Informativa prèvia al ple de dijous. Intentar transferir la responsabilitat als partits de l’ oposició que sempre s’ han manifestat en contra del projecte, pensant que la gent s’ ho creurà, és francament lamentable. El nostre portaveu, a la comissió informativa va manifestar el rebuig al projecte de manera clara. Però com que les comissions informatives no es graven, pensen que la mentida no podrà ser rebatuda. En quan a la convocatòria del Ple, es tracta d’ un simple correu electrònic amb els punts de l’ ordre del dia i la documentació relativa a cada un d’ ells. L’ únic que es fa quan es rep, és indicar que l’ has rebuda, però res més.

Afortunadament, en el Ple de juliol, on es va parlar per última vegada del projecte de nou pavelló, si que es va parlar del tema, i així es va gravar. En aquella ocasió, l’ alcaldessa va manifestar que el projecte era un projecte compartit per tot l’ equip de govern i que no hi havia dubtes al respecte entre els socis de govern. Algú ens haurà d’ explicar aquestes disfuncions entre les paraules i els fets.

Us posem dos vídeos molt breus on PUSA manifesta públicament el rebuig frontal al projecte.

SAV ja podem dir que és el primer municipi subrealista de Catalunya.

Pavelló

Al juliol del 2018, els arquitectes del Consell Comarcal presentaven a tots els regidors el projecte de nou pavelló. O com ells deien, pista polivalent. Una pista d’ igual tamany que la de l’ antic pavelló Joan Sapé, però a diferència d aquesta, no homologada per la Federació de Handball ja que la nova pista no és de parquet flotant i per tant no permet fer competicions a les categories superiors. l’ any passat el equip femení va estar a tocar de pujar a una de les  categories que exigeixen aquest tipus de pista). Aquell projecte pujava uns 3.000.000 d’ euros. El 23 de gener de 2019 es fa la presentació oficial al Patronat. El cost del projecte ja no és de 3 milions si no de 4. Tots els veïns poden assistir i conéixer de primera mà el nou projecte. El dilluns 28, la convocatòria del ple municipal ja ho porta al punt de l’ ordre del dia per tal d’ aprovar-lo. I 1.30h absns de l’ inici del Ple, es suspén.

Un comunicat del PDCat publicat el diumenge al facebook ( no al web de l’ ajuntament, ni per correu als partits del consistori ) es limita a informar que 4 hores abans del ple, 2 regidors d’ ERC es van fer enrere, després de mesos donant suport al projecte.

Des de mesos enrere, l’ AMPA de l’ escola i les AAVV de les urbanitzacions s’ hi oposen juntament amb els dos partits de l’ oposició. Les raons del PUSA son clares:

 Abans de gastar-se 4 milions en un nou pavelló, caldria abans fer un estudi seriós del cost de remodelar l’ actual. Cosa que no s’ ha fet.

 Una inversió d’ aquest import no entenem que sigui prioritària per raó del mal estat de molts serveis bàsics al municipi, i en especial a les urbanitzacions. deteriorament de l’ asfalt dels carrers, fuites constants de aigua a les canonades, voreres amb rajoles trencades i plenes de retalls diferents, enllumenat poc eficient energèticament parlant, fanals rovellats, espais de esbarjo amb columpis trencats, etc) que si que son prioritàries i urgents.

 El lloc escollit per l’ emplaçament del nou pavelló és l’ actual pati de l’ escola Joan Casas, i finca idònia si en un futur cal ampliar l’ escola, ja que la darrera , es va menjar gran part del pati.

 Aprovació d’ una despesa de 1.600.000 eur en la primera fase de l’obra, i de 2.400.000 en la segona,  a 4 mesos de les eleccions impediria cap marge de inverssions al futur govern durant els propers 4 anys. Per tant, enteníem que caldria que fos el proper govern sorgit de les eleccions del maig de 2019 qui decidís tirar o no endavant aquest projecte.

 Una inversió com aquesta hauria de tenir el suport dels partits del consistori, de les AAVV, i entitats del poble, un acord de consens el més gran possible. Cosa que actualment no es dona.

Aquest arguments els hem manifestat tant a ERC com a PDCat des de l’ inici del projecte, sense que se’ns escoltés, ni molt menys se’ns fes cas. Finalment, la veu dels veïns, sovint amb més sentit comú que el que sembla haver al consistori, ha aconseguit aturar el projecte. Esperem que així sigui.

Munipalització de l’ aigua a SAV: Sí, però amb les mateixes tarifes a tot SAV.

Actualment, llevat d’ Alfou que gestiona amb SOREA  l’ aigua, les tarifes i inversions, la resta d’ urbanitzacions (Can Miret, Pungoles i Can Vila ) son gestionades per Aigües de Catalunya. En aquestes urbanitzacions i al núcli urbà, malgrat l’ empressa concessionària és la mateixa, les tarifes son ben diferents. Així, la Quota de Servei a Pungoles és de 49 eur, 30 a Can Miret, 29 a Can Vila i 19 al poble. Els trams i tarifes per 30m3 son respectivament de 30, 24, 15 i 19 eur. En el cas de Can Vila els preus venen fixats per St Pere.

Com podem veure, la Quota de Servei i el preu dels trams és sensiblement superior a les urbanitzacions. Donat que el contracte amb Aigües de Catalunya ja està extingit i cal renovar la concessió, l’ Ajuntament de SAV ha optat per fer una gestió pública de l’ aigua, cosa que recolzem i a la que hem donat suport en totes les reunions. Això si, sempre que les tarifes per a tot el municipi siguin les mateixes, la qual cosa necessàriament implicarà un augment del preu al nucli i una rebaixa a les urbanitzacions, ja que s’ haurà d’ establir un preu mitjà igual per a tothom, visqui on visqui. Per aquesta raó, hem volgut deixar molt clar que sols si es respecte la tarifa única, recolzarem el nou contracte i així hem volgut deixar clar que l’ ajuntament es comprometrà a respectar l’ acord llegit el dia del ple entre els grups municipals i la taula de l’ aigua. Aquí teniu el compromís assolit i que sens dubte és un pas molt important per a les urbanitzacions.

Pressupostos participatius Ajuntament 2019

Al mes de març tindrem el resultat d’ allò que la gent decideixi fer amb els diners destinats a inversions a SAV. Concretament 80.000 eur.

Entre el 11 i 16 de gener s’ iniciarà una campanya d’ informació i difusió.

Del 21 al 31 de gener, es recolliran les propostes dels veïns.

Del 19 al 24 de febrer es farà la votació d’ aquestes.

I l’ 1 de març es faran públics els resultats.

Us convidem a participar i a fer que una gran part dels 80.000 eur  es quedin a les urbanitzacions, que falta ens fa.

Pressupostos participatius 2019

Queixes dels bombers voluntaris de SAV.

Els bombers voluntaris de Sant Antoni de Vilamajor, Caldes, Sta Maria de Plautordera, i Figaró es queixen en una notícia publicada al Nou9 del dia 26 de novembre d’ una sèrie de mancances que fan molt complicat duur a terme la seva feina.

S’  ha suprimit l’ única formació prevista per aquest any a l’ Institut de Seguretat Pública de Catalunya i que tenia per objecte, formar els bombers voluntaris en l’ atenció a les víctimes d’ accidents de trànsit. També denúncien la manca de noves places per als bombers, que s’ havien de fer el 2016 i encara no s’ han acabat tots els processos selectius. La falta de reunions del Consell de Bombers Voluntaris ( no s’ ha reunit des de fa més d’ un any ), així com la no convocatòria de places per a sergents, caporals, sotsoficials i oficials que des de 1997 està aturada. Per últim reclamen millores en el material que presenta deficiències notables per ser antic i poc adequat a les funcions asignades al cos.

No oblidem que el cos de bombers voluntaris no és remunerat, que cobren unes dietes minces sols quan hi ha intervencions, i que per tant la seva feina és purament vocacional.

Bombers SAV