Videos del Ple del mes de Novembre.

El passat dia 4 de desembre es va celebrar el Ple del mes de Novembre que havia estat ajornat a petició de l’equip de govern. Àgora Vilamajor ha tingut a be, prestar-nos els enllaços dels videos per tal de donar-ne difussió.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ii4CCPUjIp0

En aquest primer video es discuteix la proposta del PUSA per tal de fer un Reglament Municipal més participatiu, on els veïns puguin decidir quines obres ha de fer l’ Ajuntament, o mitjans per garantir la transparència.

http://www.youtube.com/watch?v=1UcN5urk7H8&feature=player_embedded

Lamentablement la proposta va ser rebutjada amb els vots del regidor no adscrit ( ex PP ), ERC, CiU i AIV.

PUSA amb la Maratò de TV3.

PUSA ha volgut també col·laborar en aquesta Marató del 2012, fent una petita aportació, encara que per al nostre partit, significativa. En aquest temps de retallades en I+D, amb poca inversió en la sanitat pública, en una fuita sagnant de investigadors catalans a l’ estranger, calia que, des de la voluntat popular és manifestes clarament que la gent del poble volem que s’ inverteixi en salut, investigació i ciència. Per aquesta raó, i com han fet milers de catalans, PUSA ha contribuït amb 100 euros per a lluitar contra el càncer.

Ple de Desembre de 2012. Resum.

El Ple del 29 Novembre que va ser ajornat al dia 4 de Desembre va concloure amb pocs acords per part de l’ equip de govern.

PUSA va demanar la creació d’ una comissió per a l’ elaboració d’ un nou ROM ( Reglament orgànic municipal ). La proposta tenia per objecte obrir l’ ajuntament a tots els veïns, fer-lo més participatiu, obert i transparent. Varem fer propostes com la de presentar a sufragi dels veïns algunes de les inversions a fer al poble, donar la veu a la revista SAV a les entitats, agilitzar els terminis per respondre les instàncies dels veïns, etc.

Malgrat les propostes, l’ equip de govern no va votar a favor de la proposta del PUSA i per tant va ser rebutjada.

Un dels punts de l’ ordre del dia era el de la pèrdua de la paga extra de Nadal als empleats públics de l’ Ajuntament. La llei obligava, i per tant l’ Ajuntament havia de treure la paga de Nadal, això sí, els regidors amb sou, que tenen les pagues prorratejades en les 12 mensualitats, no van tenir el detall de rebaixar-se la part de sou  solidaritzar-se amb els seus treballadors públics.

A més, segons va denunciar solidaritat, el límit de sou que era des de juliol de 2011 de 950 euros s’ ha eliminat, donant-se el cas que alguns mesos els regidors han arribat a cobrar 1.200 euros, la qual cosa suposa un 100% d’ augment respecte l’ any 2010.

Entre les preguntes que varem formular, publicarem una noticia referida a cada una de les més significatives en els dies vinents.