Resum Ple de dijous 29 de març.

El Ple del 29 de març,  dia de la vaga general, el nostre partit va presentar dos propostes per a ser debatudes al ple:

– La primera relativa a la creació d’ un cos de protecció civil va ser inclosa com a proposta a estudiar  un cop es faci un estudi detallat de com i amb quines condicions es pot crear el cos ( nombre d’ efectius, local o seu, mitjans i dotació, etc.).

– La segona proposta també va ser acceptada i en la mateixa línea que l’ anterior es va acordar ser objecte d’estudi. Es tracta de determinar aspectes tals com: l’ import de la bonificació  en l’ impost del IBI,  els requisits econòmics que hauran de complir els beneficiaris de la rebaixa acordada, documentació a presentar, etc. Les propostes van rebre el suport de tots els grups municipals i l’ equip de govern es va comprometre a desenvolupar-les en un futur proper.

També va ser aprovada la moció per demanar a la Generalitat que indiqui els terminis definitius per a l’ ampliació de l’ escola Joan Casas. Aquesta proposta va tenir l’ adhesió de tots els grups municipals.

PUSA va formular també 8 preguntes en el torn de precs que van rebre resposta més o menys satisfactòria per part de l’ equip de govern.

Es va instar a que l’ Ajuntament actues amb celeritat en el tema de la fàbrica de tints abandonada a Can Vila, donat el perill que suposa el fet que no hi hagi cap element que impedeixi accedir-hi.

També es va preguntar sobre el conveni subscrit  amb Sagales referent al transport públic i la possibilitat que enllacés amb una nova parada a l’ escola. Segons ens va informar el consistori, aquesta possibilitat va quedar descartada per raons legals.

Altres qüestions van versar sobre l’estat del projecte de l’ampliació del camí de la Farinera, els Plans d’ incendis a les urbanitzacions, la freqüència de pas de la màquina de neteja a Les Pungoles, i la Prevenció de Riscos laborals dels treballadors de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor (on el regidor d’urbanisme va comentar que es va avançant)

També varem preguntar al govern municipal sobre el estat actual de la negociació amb movistar respecte de les antenes de telefonia mòbil que han de anar a Can Miret. En aquest  sentit se’ns va informar que abans d’ adoptar qualsevol resolució sobre la ubicació definitiva de l’ antena, i es va incidir en la necessitat d’una assemblea amb els veïns de Can Miret per tal que tinguessin participació.

Un altre pregunta que varem plantejar va ser sobre el full de ruta se seguirà en el procés de recepció de la urbanització de Les Pungoles. Segons la resposta de l’ alcaldessa, la inestabilitat al govern de Sant Pere ha originat un retard en els treballs de la comissió creada a tal efecte.

Com a últim assumpte que varem introduir, destaquem el retret que varem fer a l’ Ajuntament per la manca d’ informació que en el tema de les obres de Enagàs que actualment s’ estan fent entre Alfou i Les Pungoles-Can Miret.

Assemblea Propietaris de Les Pungoles.

A les 9h del matí, tant l’ Israel com un servidor, vàrem anar a la Sala per tal d’ escoltar tant el que deien els veïns de Les Pungoles com els membres de la seva Junta. Val a dir que d’ entrada el treball organitzatiu de la Junta va ser força bo, l’ exposició clara i entenedora, encara que per descomptat hi hagin divergències en temes concrets que afecten la urbanització.
Unes 40 persones es van aplegar a l’ acte. Entenem que potser caldria també una mica més de compromís per part dels veïns. Tots tenim dret a queixar-nos, però també hauríem de tenir el deure d’ assistir-hi.
Jo personalment voldria destacar els temes de més interès per als veïns de les urbanitzacions, no sols de Les Pungoles, si no de la resta.
Es va tractar el tema de la recepció ( que l’ Ajuntament assumís les competències de la Junta de Propietaris ) i se’ns va informar que havia hagut el dia abans una reunió entre l’ Alcalde de Sant Pere i els membres de la Junta en la qual, el Sr.Llesuy es va comprometre verbalment a recepcionar la part de Les Pungoles dependents de Sant Pere. Va oferir passar del règim de compensació al de cooperació. Aixó voldria dir que Sant Pere es faria càrrec de tots els serveis bàsics de la urbanització que pertany al seu municipi.
Un altre dels temes tractats va ser el del Recurs Contenciós Administratiu interposat per la Junta contra els dos Municipis. Des de el PUSA entenem que aquesta via és la més costosa en temps i diners i que no sempre assegurarà un resultat adient als interessos dels veïns de Les Pungoles. Potser la via Política és més eficaç per tirar endavant aquest projecte de recepció.
Una cosa interessant que va fer la Junta va ser la contractació d’ un informe sobre la xarxa i manteniment del servei d’ aigua per tal de constatar el seu estat de conservació i poder comparar-ho amb la facturació real que els cobra la companyia d’ Aigües. Aquest problema es també un dels mal de caps d’ Alfou. Com saber que la facturació del consum d’ aigua de boca es el realment consumit pels veïns? Les companyies es neguen a facilitar les dades dels clients particulars, de manera que no és possible contrastar les dades.
A les 11:30 va acabar l’ Assemblea sense que cap altre representat polític, llevat dels del PUSA fes acte de presència.
El proper divendres serà la Junta d’ Alfou i de ben segur que quan vegin el nostre web i el de Les Pungoles Opina i Viu canviaran ràpidament de parer i assistiran. Malgrat ho facin per raons polítiques i electorals, no estaria de més que assistissin.
He de dir que tant l’ Israel com jo, hem anat assistint a les assemblees de propietaris de les nostres respectives urbanitzacions des de fa forces anys, i que el fet d’ anar-hi també aquesta vegada no te res d’ estrany.
Us esperem al Fou el proper divendres a les 21.00h.